Διατροφική πληροφόρηση καταναλωτή & μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφική πληροφόρηση καταναλωτή & μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σέργη, Ιακωβίνα Δ.

Στη σύγχρονη εποχή, o αυξημένος επιπολασμός των μη μεταδιδόμενων ασθενειών στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού και τα ανησυχητικά επίπεδα θνησιμότητας έχουν ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη διατροφή η οποία έχει εξέχων ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση αρκετών χρόνιων παθήσεων.Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι: i) να διερευνήσει πώς ενημερώνεται ο σύγχρονος καταναλωτής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με θέματα διατροφής και ii) να εστιάσει σε τρόπους αποφυγής της διατροφικής παραπληροφόρησης από τις διαδικτυακές πηγές.Οι τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης κυρίαρχους διαύλους διατροφικής επικοινωνίας οι οποίοι προσφέρουν: i) εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, ii) αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες και επαγγελματίες υγείας σε πραγματικό χρόνο και iii) δυνατότητα αυτοελέγχου των διατροφικών συνηθειών. Ωστόσο οι διαδικτυακές τοποθεσίες περιλαμβάνουν συχνά μη επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και αμφιβόλου προέλευσης διατροφικά μηνύματα τα οποία οι καταναλωτές καλούνται να διαχειριστούν χρησιμοποιώντας την κριτική τους σκέψη και ελέγχοντας χαρακτηριστικά όπως τη βιβλιογραφία των πληροφοριών, την ημερομηνία δημοσίευσής τους, τον πάροχο της ηλεκτρονικής σελίδας κ.α. Από την άλλη πλευρά οι επαγγελματίες διατροφής οφείλουν να διορθώνουν την παραπληροφόρηση και να παρέχουν έγκυρα, αξιόπιστα, σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα που καθιστούν εφικτή την διατροφική αλλαγή για τους ενδιαφερόμενους. Παρόλα αυτά απαιτείται να διερευνηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διατροφικές παρεμβάσεις και η δυνατότητα ενσωμάτωσής των μέσων αυτών στις συνήθεις διαιτητικές πρακτικές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
διατροφική επικοινωνία
διατροφική παραπληροφόρηση
Κοινωνικά μέσα
Κοινωνικά δίκτυα
διατροφική πληροφόρηση
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.