Η συμβολή του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η συμβολή του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης

Σεφερλή, Γεωργία

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από μία αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού κυρίως λόγω των πρωτοβουλιών στο μάρκετινγκ και της ενέργειας που κρύβεται πίσω από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που αναπτύσσεται ο τουρισμός, η συμβολή του στην χωρική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις του στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Η διερεύνηση των ζητημάτων αυτών άλλωστε αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας παγκοσμίως για τον τουρισμό, στην προοπτική μίας στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη. Δεδομένου των προβλημάτων που προκαλεί η υπέρμετρη ανάπτυξη του τουρισμού, η παρούσα εργασία επιχειρεί μεταξύ άλλων, να τα εντοπίσει και να τα αξιολογήσει με ποσοτικούς όρους σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος, την Κρήτη. Με κριτήριο, από την μία τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και από την άλλη τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης, επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες, ώστε να εξερευνηθεί κατά πόσο η βιώσιμη και η τουριστική ανάπτυξη συνυπάρχουν ή αποτελούν προϋπόθεση, ανάγκη εφαρμογής και υποχρέωση για την ομαλή, συνεχή και ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, σε μία περιφέρεια της Ελλάδας που βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών. Η εργασία αυτή επιδιώκει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο γνώσης για την άσκηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας του τουρισμού, σε μία εποχή που το περιβάλλον έχει τεθεί σε δεύτερη προτεραιότητα για χάρη της οικονομικής ανάπτυξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Sustainable development - Greece - Crete
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κρήτη
Τουρισμός - Ελλάδα - Κρήτη
Tourism - Greece - Crete

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.