Μελέτη κόστους-οφέλους του ρόλου της διατροφής σε σύγκριση με την συνήθη θεραπευτική αγωγή στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη κόστους-οφέλους του ρόλου της διατροφής σε σύγκριση με την συνήθη θεραπευτική αγωγή στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Τζοροβίλη, Ευαγγελία Θ.

Εισαγωγή. Είναι γνωστό ότι η προσκόλληση στο Μεσογειακό πρότυπο διατροφής συμβάλλει στην πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός του κόστους-οφέλους της Μεσογειακής διατροφής σε σύγκριση με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή, στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Υλικά. Συλλέχθηκαν στοιχεία από 263 ασθενείς της Α' Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (63±13 ετών, 84% άνδρες). Μεθοδολογία. Το συνολικό κόστος από την υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής υπολογίστηκε σε €/μήνα, με βάση τα συστάσεις για μερίδες της πυραμίδας που υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (1999). Ο βαθμός προσκόλλησης μετρήθηκε με το MedDietScore διατροφικό σκορ. Το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής υπολογίστηκε σε €/μήνα και περιλαμβάνει αντιπηκτικούς και αντιυπερτασικούς παράγοντες, στατίνες, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές-ΜΕΑ, διουρητική αγωγή και σκευάσματα θεραπείας του διαβήτη ως συνοδό νόσημα. Αποτελέσματα. Το μέσο μηνιαίο κόστος της πλήρους προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή υπολογίστηκε 178,63€, ενώ το μέσο μηνιαίο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής ήταν 77,10€. Η αυξημένη προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου 1 έτος μετά τη νοσηλεία (0,96, 95%ΔΕ 0,92, 1,00). Για κάθε 10 ευρώ παραπάνω που δαπανήθηκαν για την τήρηση της Μεσογειακής διατροφής σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια μειωνόταν κατά 19% (p=0,09). Συμπεράσματα. Χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρούσα ανάλυση ανέδειξε ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό αλλά και οικονομικό μοντέλο για την μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

δευτερογενής πρόληψη
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Φαρμακολογία
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιακή ανεπάρκεια
Μεσογειακή διατροφή
φαρμακευτική αγωγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)