Δημιουργία και εφαρμογή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος προώθησης υγιεινής διατροφής & παρέμβασης στη διατροφική συμπεριφορά παιδιών νηπιαγωγείου, μέσα από το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Δημιουργία και εφαρμογή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος προώθησης υγιεινής διατροφής & παρέμβασης στη διατροφική συμπεριφορά παιδιών νηπιαγωγείου, μέσα από το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι

Λαρίση, Γεωργία Π.

Έρευνες στην Ελλάδα, δείχνουν ότι το ποσοστό υπερβάλλοντος βάρους στο σχολικό πληθυσμό παραμένει υψηλό, ενώ ταυτόχρονα η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι ικανοποιητική. Σύμφωνα με την UNESCO πολλά παραδοσιακά παραμύθια, αναδεικνύουν το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πιλοτικού Προγράμματος Σχολικής Διατροφικής Παρέμβασης μέσα από το Ελληνικό Παραδοσιακό Παραμύθι, για τη βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς, σε παιδιά νηπιαγωγείου. Η παρέμβαση είχε 3μηνη διάρκεια και πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία, με συνολικό δείγμα 83 νηπίων ηλικίας 4,5 – 5,5 ετών (ομάδα παρέμβασης, n=62 και ομάδα ελέγχου, n=21). Στοιχεία για τα κοινωνικοδημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά γονέων και νηπίων, καθώς και για τον τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες, την προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή (KIDMED), τη Διατροφική Συμπεριφορά (Child Eating Behaviour Questionnaire - CEBQ) των παιδιών και την επιρροή του προγράμματος, συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους γονείς πριν και μετά την παρέμβαση. Οι γονείς, επίσης, επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών τους, εστιάζοντας στη χαμηλή κατανάλωση και ποικιλία φρούτων και λαχανικών, στην περιορισμένη αποδοχή και την αρνητική κριτική απέναντι στα νέα τρόφιμα. Όσον αφορά στα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα παρέμβασης, βελτιώθηκε η συμπεριφορά των παιδιών ως προς τα παραπάνω προβλήματα, αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά το συνολικό σκορ προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή, μειώθηκαν οι ώρες απασχόλησης σε οθόνη, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ ανά Τμήμα, μειώθηκε στατιστικά σημαντικά η κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών, η Καθυστέρηση στο Φαγητό και η Συναισθηματική Υποφαγία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Διατροφή
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Ελληνικό Παραδοσιακό Παραμύθι
Μεσογειακή δίαιτα
Εκπαίδευση
Παιδική Παχυσαρκία
Νεοφοβία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)