Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Μαρκογιαννάκη, Αγγελική Μ.

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή συστατικών τους, εστιάζοντας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δημιουργία και τη χρήση τους.Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο περιλαμβάνονται ορισμοί και έννοιες για μία πρώτη προσέγγιση στον τομέα της αγροτικής βιοτεχνολογίας, στο δεύτερο αναπτύσσεται συνοπτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τέλος, στο τρίτο μέρος που αποτελεί και τον βασικό κορμό της εργασίας, αναλύονται οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στον άνθρωπο και το περιβάλλον.Η εργασία ολοκληρώνεται με γενικά συμπεράσματα πάνω στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, που προκύπτουν από το σύνολο των αναλυθέντων δεδομένων.Οι βιβλιογραφικές πηγές αντλήθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο, από πολυάριθμους και ποικίλους δικτυακούς τόπους, αξιοποιώντας/μελετώντας πολλά άρθρα και αποσπάσματα ξενόγλωσσων και ελληνικών δημοσιεύσεων, καθώς και βιβλία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αγροτική Βιοτεχνολογία
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
Γενετική Ρύπανση
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Τροφή - Βιοτεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.