Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009

Κυρατζή, Παναγιώτα Δ.

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μέτρηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας κατά τα έτη 2005-2006-2007-2008-2009. Στόχος της είναι η αξιολόγηση του συστήματος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ως προς την σχετική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα τους. Επιπροσθέτως εκτιμά την επίδραση στις τιμές της αποδοτικότητας των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Η μέτρηση γίνεται με τις μεθόδους Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων [Data Envelopment Analysis (D.E.A.)], Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων [Ordinary Least Square (O.L.S.)], Tobit και Malmquist, και με προσανατολισμό τόσο ως προς τις εισροές όσο και ως προς τις εκροές.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

DEA
Αποδοτικότητα
TOBIT
OLS
Εκπαίδευση
Ανώτατη - Ελλάδα
Παραγωγικότητα
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-01-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.