Μοντελοκεντρική Σχεδίαση Εταιρικών Πληροφοριακών Συστημάτων: Μια προσέγγιση βασισμένη στη SysML

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2018 (EN)
Model-Based Enterprise Information System Design: A SysML-based approach
Μοντελοκεντρική Σχεδίαση Εταιρικών Πληροφοριακών Συστημάτων: Μια προσέγγιση βασισμένη στη SysML

Τσαδήμας, Ανάργυρος

Η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι και διάφορετικά θέματα ενδιαφέροντος. Όταν σχεδιάζουμε Εταιρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΠΣ) θα πρέπει να σχεδιάζουμε παράλληλα την αρχιτεκτονική του λογισμικού και του δικτύου, μιας και σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος.Η SysML, η οποία έχει προταθεί από την INCOSE και το OMG, είναι μια ευρέως αποδεκτή γλώσσα μοντελοποίησης η οποία υποστηρίζει πλήρως τη μοντελοεντρική σχεδίαση συστημάτων. Η INCOSE είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μεθόδων και εργαλείων, όσον αφορά τη σχεδίαση συστημάτων.Η διαχείριση των απαιτήσεων κατά τη σύνθεση συστημάτων αποτελούμενα από υποσυστήματα SoS, είναι επίσης μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι απαιτήσεις συγκεντρώνονται και αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της εξέλιξης του συστήματος κι αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία της διαχείρισής τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια συστηματική μελέτη και ταξινόμηση των απαιτήσεων, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία της αποτίμησης. Ως εκ τούτου, κατα τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος πρέπει να δωθεί έμφαση στις Μη-Λειτουργικές απαιτήσεις(ΜΛΑ), όπως για παράδειγμα αυτές που σχετίζονται με την απόδοση, μιας και αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος.Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παροχή μιας μοντελο-κεντρικής προσέγγισης για τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής των ΕΠΣ αξιοποιώντας σαν γλώσσα μοντελοποίησης τη SysML. Για το σκοπό αυτό, ο σχεδιαστής του συστήματος εφοδιάζεται με εναλλακτικές όψεις του συστήματος, οι οποίες εστιάζουν στην αρχιτεκτονική του λογισμικού και του υλικού και διευκολύνουν την επαλήθευση των ΜΛΑ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό ενός προφιλ ΕΠΣ στη SysML.Παρόλο που η SysML υποστηρίζει την έννοια των απαιτήσεων, στα σχετικά σχεδιαστικά εργαλεία λείπει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός επαλήθευσης των απαιτήσεων. Η διατριβή παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστικό περιβάλλον, στο οποίο όχι μόνο είναι δυνατόν να οριστούν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές του συστήματος , αλλά επίσης μπορούν να αποτιμηθούν χρησιμοποιώντας προσομοίωση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ενσωματώνονται στο μοντέλο του συστήματος και με αυτόν τον τρόπο γίνεται εφικτή η διαδικασία της αυτοματοποιημένης επαλήθευσης των ΜΛΑ.Εν τέλει, η προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμόστηκε επιτυχώς σε και σε άλλα πεδία όπως οι μεταφορές και η ανάλυση κόστους στο cloud.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Υπολογιστική γλωσσολογία
Επαλήθευση Απαιτήσεων
Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων
Προσομοίωση
Μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις
Μετασχηματισμοί Μοντέλων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-01-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)