Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς

Ζάβαλη, Μαρία Φ.

Τα τελευταία χρόνια, το αυξημένο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα οδήγησε σε μια σημαντική άνοδο των πράσινων προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως προσπαθούν να υιοθετήσουν έναν «πράσινο» και πιο περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο ζωής, επενδύοντας χρόνο και χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως παρά το αυξημένο ενδιαφέρον και τις επενδύσεις στην πράσινη παραγωγή, οι καταναλωτές δεν αγοράζουν πράσινα προϊόντα στο βαθμό που αναμενόταν. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σκιαγράφηση του προφίλ του πράσινου καταναλωτή στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει πληγεί βαθύτατα από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών αξιών των συμμετεχόντων στην πράσινη κατανάλωση. Η ποσοτική έρευνα απευθύνθηκε σε 250 καταναλωτές στην Αθήνα και η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS 20.0. Η ποιοτική έρευνα βασίσθηκε σε δέκα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος NVIVO 11. Τα ευρήματα της διατριβής επιβεβαιώνουν ότι παρόλο που οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι στο ζήτημα της τιμής, έχουν υιοθετήσει έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο ζωής. Οι ισχυρές περιβαλλοντικές αρχές σε συνδυασμό με αρκετά κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης) οδηγούν σε πράσινες αγορές. Ωστόσο, μετά την έκρηξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης η κατανάλωση πράσινων προϊόντων μειώθηκε δραματικά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες της πράσινης κατανάλωσης όπως η παραπληροφόρηση σχετικά με την πράσινη σήμανση και τα προϊόντα, ο σκεπτικισμός των καταναλωτών, ο ρόλος της πολιτείας και η οικονομική κρίση. Τα εμπειρικά ευρήματα της παρούσας διατριβής έχουν πολλαπλές εφαρμογές -όχι μόνο την Ελλάδα- αλλά και σε οικονομίες με παρόμοια χαρακτηριστικά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τον επαναπροσδιορισμό των πράσινων πολιτικών, της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων με στόχο την επικράτηση των πράσινων προϊόντων στην ελληνική αγορά.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

πράσινα προϊόντα
Οικολογία - Ελλάδα
περιβαλλοντική ευαισθησία
κοινωνικοδημογραφικά
πρόθεση αγοράς
Καταναλωτική συμπεριφορά
πράσινη κατανάλωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-01-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.