Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση του Δήμου Δράμας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση του Δήμου Δράμας

Γκερμένι, Χρήστος Μ.

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών <> του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Αθηνών και σκοπό είχε να μελετήσει τις προοπτικές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό Δράμας μέσα από τη χρήση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παρακάτω, σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρείται ότι η Δράμα δέν έχει ξεπεράσει τα όρια της φέρουσας χωρητικότητας των επισκεπτών της, επομένως μπορεί να εφαρμοσθεί ένα σύστημα ελέγχου με το οποίο θα ελέγχεται πλήρως και αποτελεσματικά ο αριθμός των επισκεπτών της περιοχής, με τη ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού, όπως έιναι ο αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός τουρισμός, κ.λπ.Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι προτείνεται η ανάπτυξη ένος συνδυασμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, γραστρονομικός, ορεινός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός, αθλητικός, σπηλαιολογικός, ιαματικός και ψυχαγωγικός τουρισμός), που σέβονται το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό και κύριως σκοπός τους είναι η καινοτομία του τουριστικού προϊόντος, η άμβλυνση της εποχικότητας, η φέρουσα χωρητικότητα, η προστασία του φυσικού πλούτου καθώς και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ντόπιων. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ορίσουμε την έννοια του τουρισμού και μία σύντομη ιστορική αναδρομή του στην Ελλάδα, στο δεύτερο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και όλες τις πτυχές της, στο τρίτο κεφάλαιο θα επικεντρώσουμε την έρευνα μας στην ταυτότητα του Νομού Δράμας, στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και με ποιούς τρόπους μπορεί να επιτευχθεί, τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο μέσα απο την ανάλυση SWOT θα προκύψουν συμπεράσματα όσων αφορά την χρήση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον Δήμο Δράμας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Τουρισμός - Ελλάδα - Δράμα (Νομός)
Αειφορικός τουρισμός
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Δήμος Δράμας
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.