Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης με εργαλεία ανοικτού κώδικα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης με εργαλεία ανοικτού κώδικα

Μπουδουρίδου, Σοφία Κ.

Με δεδομένη την πληθώρα σχετικών πληροφοριών, το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και την ολοένα φθίνουσα δυνατότητα εξεύρεσης διαθεσίμων πόρων, οικονομικών ή ανθρώπινων, η εξαγωγή αξιόπιστης επιχειρηματικής γνώσης μέσω της αξιοποίησης εργαλείων ανοικτού κώδικα, συνιστά μια εν εξελίξει πρόταση, η οποία μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ετερόκλιτων ομάδων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους έγκυρες πληροφορίες άμεσα, προκειμένου για τη μέγιστη ανάπτυξή τους με το λιγότερο δυνατό κόστος. Οι προγραμματιστές, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα επέμβασης, διαμόρφωσης και επεξεργασίας των ζητούμενων κατά περίπτωση δεδομένων. Οι αναλυτές, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η επεξεργασία, εξαγωγή και παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους.Προσδιορίζοντας, αφενός, τί συνιστά επιχειρηματική ευφυΐα και, αφετέρου, τα είδη των αποτελεσμάτων που η τελευταία μπορεί να εξαγάγει μέσω της μεθοδολογίας της εξόρυξης δεδομένων, παρουσιάζονται και αναλύονται δέκα εργαλεία ανοικτού κώδικα, τα οποία συγκαταλέγονται στις λίστες των πιο αποδοτικών και αξιόπιστων εργαλείων Business Intelligence (BI) σε παγκόσμιο επίπεδο.Η εν λόγω εργασία θα επικεντρωθεί στον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους, στη διαχείριση των αδειών χρήσης τους, στη διάθεση του κώδικά τους, στο κόστος απόκτησής τους και στις δυνατότητες που τα συνοδεύουν, ώστε να χαρακτηρίζονται ως εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας. Τέλος, απομονώνοντας ένα σύνολο δεδομένων και αναλύοντάς το βάσει τεσσάρων εκ των δέκα εργαλείων, που επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια, θα απαντηθούν ερωτήματα που άπτονται της δημιουργίας κύβων, της οπτικοποίησης αποτελεσμάτων και της πρόβλεψης τιμών, μέσω της μεθόδου της παλινδρόμησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανοικτός Κώδικας
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματική ευφυΐα
Εξόρυξη Δεδομένων
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.