Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης με εργαλεία ανοικτού κώδικα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης με εργαλεία ανοικτού κώδικα

Μπουδουρίδου, Σοφία Κ.

Με δεδομένη την πληθώρα σχετικών πληροφοριών, το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και την ολοένα φθίνουσα δυνατότητα εξεύρεσης διαθεσίμων πόρων, οικονομικών ή ανθρώπινων, η εξαγωγή αξιόπιστης επιχειρηματικής γνώσης μέσω της αξιοποίησης εργαλείων ανοικτού κώδικα, συνιστά μια εν εξελίξει πρόταση, η οποία μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ετερόκλιτων ομάδων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους έγκυρες πληροφορίες άμεσα, προκειμένου για τη μέγιστη ανάπτυξή τους με το λιγότερο δυνατό κόστος. Οι προγραμματιστές, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα επέμβασης, διαμόρφωσης και επεξεργασίας των ζητούμενων κατά περίπτωση δεδομένων. Οι αναλυτές, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η επεξεργασία, εξαγωγή και παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους.Προσδιορίζοντας, αφενός, τί συνιστά επιχειρηματική ευφυΐα και, αφετέρου, τα είδη των αποτελεσμάτων που η τελευταία μπορεί να εξαγάγει μέσω της μεθοδολογίας της εξόρυξης δεδομένων, παρουσιάζονται και αναλύονται δέκα εργαλεία ανοικτού κώδικα, τα οποία συγκαταλέγονται στις λίστες των πιο αποδοτικών και αξιόπιστων εργαλείων Business Intelligence (BI) σε παγκόσμιο επίπεδο.Η εν λόγω εργασία θα επικεντρωθεί στον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους, στη διαχείριση των αδειών χρήσης τους, στη διάθεση του κώδικά τους, στο κόστος απόκτησής τους και στις δυνατότητες που τα συνοδεύουν, ώστε να χαρακτηρίζονται ως εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας. Τέλος, απομονώνοντας ένα σύνολο δεδομένων και αναλύοντάς το βάσει τεσσάρων εκ των δέκα εργαλείων, που επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια, θα απαντηθούν ερωτήματα που άπτονται της δημιουργίας κύβων, της οπτικοποίησης αποτελεσμάτων και της πρόβλεψης τιμών, μέσω της μεθόδου της παλινδρόμησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανοικτός Κώδικας
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματική ευφυΐα
Εξόρυξη Δεδομένων
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)