Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Λυτούδη, Παρασκευή Ν.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σημαντικών εννοιών της ΒΡΜ, όπως τι είναι επιχειρηματική διαδικασία (business process) και ρομποτικό σύστημα (robotic system), ποια η σχέση μεταξύ αυτών των δύο, τι είναι BPMN, κλπ. Στην συνέχεια, μελετάται και μοντελοποιείται η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω της γλώσσας μοντελοποίησης ΒΡΜΝ. Έπειτα, ακλουθούν κάποιες παρατηρήσεις για το μοντέλο που δημιουργήθηκε, και αφορούν γενικότερα τον τρόπο αναπαράστασης των επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση ρομποτικών συστημάτων. Τέλος, προτείνονται οι αντίστοιχες επεκτάσεις της BPMN, για την πληρέστερη αποτύπωση τέτοιου είδους διαδικασιών στο μέλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

BPMN
επιχειρησιακή διαδικασία
Φαρμακευτική βιομηχανία και εμπόριο - Αυτοματισμός
ρομποτικό σύστημα
AS/R

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.