Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eClass και των βιντεοδιαλέξεων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eClass και των βιντεοδιαλέξεων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Γιαννόπουλος, Χρήστος Ν.

Σε ένα πανεπιστήµιο που παρέχει σπουδές µε τη µέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη µορφή δια ζώσης διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) µπορεί να είναι εξαιρετικό συµπλήρωµα στο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Το webcast είναι µία τεχνολογία που µπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των διαλέξεων ως µέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και µέσα σε µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον µάθησης). Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αναφορικά με το e-Class και με την αξιοποίηση των βιντεοδιαλέξεων, με σκοπό να βελτιστοποίηθει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Class και των βιντεοδιαλέξεων των μαθημάτων που εμπεριέχονται σε αυτήν.Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση αυτοσυμπληρούμενου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα βασικά συμπεράσματα ανέδειξαν ότι οι φοιτητές είναι ευχαριστημένοι με τις λειτουργίες του e-Class και με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι διότι είναι εύχρηστο αλλά και με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν οι καθηγητές, γιατί τους διευκολύνουν αρκετά στα μαθήματά τους. Επίσης είναι και με τις βιντεοδιαλέξεις, μιάς και βοηθούν πολύ στην κατανόηση των μαθημάτων τόσο στο θεωρητικό κομμάτι όσο και στο πρακτικό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψηφιακή τάξη&quot
ηλεκτρονική εκπαίδευση
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση από απόσταση
Πρόγραμμα &quot
Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
Βιντεοδιάλεξη
e-Class.
Εκπαιδευτική τεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.