Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, σωματικού βάρους και ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, σωματικού βάρους και ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα

Μεντζέλου, Μαρία Α.

Σκοπός: Ο σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της ανεπάρκειας και έλλειψης βιταμίνης D με την παχυσαρκία και την ινσουλινοαντίσταση είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά σε παιδιά που έχουν προέλθει από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μελέτης. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 2.386 παιδιά ηλικίας 9-13 ετών. Η έρευνα περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Για την εκτίμηση των επιπέδων βιταμίνης D χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ‘Πρόγραμμα Κανονικοποίησης της Βιταμίνης D’ (VDSP). Η έλλειψη βιταμίνης D ορίστηκε ως τιμή συγκέντρωσης στον ορό της 25- υδροξυ- βιταμίνης D <30 nmol/ L και η ανεπάρκεια <50 nmol/ L. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα στατιστικά εργαλεία με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης D ήταν υψηλότερος στα παχύσαρκα παιδιά (60.5%) σε σχέση με τα νορμοβαρή (51.6%) ή υπέρβαρα (51%). Επιπλέον, τα παιδιά (παχύσαρκα και μη) με ινσουλινοαντίσταση (66%) είχαν υψηλότερο επιπολασμό ανεπάρκειας βιταμίνης D σε σχέση με τα μη παχύσαρκα (59,2%), χωρίς ινσουλινοαντίσταση (49,8%), δείχνοντας πως η ινσουλινοαντίσταση συνδέεται με την ανεπάρκεια βιταμίνης D, ανεξάρτητα από την παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, για διάφορους πιθανούς συγχητικούς παράγοντες, έδειξε 48% υψηλότερη πιθανότητα για ανεπάρκεια βιταμίνης D στα παιδιά με ινσουλινοαντίσταση σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν, χωρίς να βρεθεί στατιστικά σημαντική σχέση με την παχυσαρκία.Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε υψηλότερο επιπολασμό ανεπάρκειας βιταμίνης D, ειδικότερα σε εκείνα που ήταν παχύσαρκα και με ινσουλινοαντίσταση. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι η σημαντική σχέση της ανεπάρκειας βιταμίνης D με την ινσουλινοαντίσταση είναι πιθανώς ανεξάρτητη από την παχυσαρκία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιταμίνη D
Βιταμίνη D
ινσουλινοαντίσταση
Έλλειψη βιταμίνης D
Παχυσαρκία στα παιδιά
Ινσουλινοαντίσταση
ανεπάρκεια
υποβιταμίνωση
έλλειψη
Παιδιά - Διατροφή - Ελλάδα
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)