Οδηγός επιβίωσης του φοιτητή στην πόλη. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Οδηγός επιβίωσης του φοιτητή στην πόλη. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Ταρνάρη, Δήμητρα Π.

Η παρούσα εργασία, με τίτλο “Οδηγός επιβίωσης του φοιτητή στην πόλη. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης”, έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός οδηγού επιβίωσης για άτομα που έρχονται να ζήσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την ιδιότητα του φοιτητή. Για να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σχετικά με το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των σπουδαστών που φοιτούν στα δημόσια ΑΕΙ/ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης. Για τις ανάγκες της έρευνας ο φοιτητής αντιμετωπίζεται ως μια οικονομική μονάδα που μπορεί, καταναλώνοντας και δρώντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να συνεισφέρει δυναμικά στην τοπική οικονομία της πόλης και στην ενίσχυση/διάδοση της φήμης της.Μέσα από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, τέθηκαν τα βασικά κριτήρια με τα οποία δομήθηκε ο οδηγός. Τα κριτήρια αυτά είναι: i)οι δυσκολίες που δήλωσαν πως αντιμετώπισαν κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους οι σπουδαστές, ii)οι επιλογές που κάνουν σχετικά με τις καθημερινές τους ανάγκες (βασικές και μη) και iii)το εισόδημά τους με βάση το οποίο κάνουν επιλογές και αποφασίζουν ποιες ανάγκες θα καλύψουν και με ποια σειρά.Για τη συγγραφή της εργασίας χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφικό υλικό καθώς και υλικό από το Διαδίκτυο. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να συνταχθεί ο οδηγός, συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου (ερωτήσεων κλειστού τύπου) και για την εμπειρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 150 φοιτητών πρώτου έτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη παροχή πληροφοριών μέσα από τον εν λόγω οδηγό για όλες τις ανάγκες ενός φοιτητή στη Θεσσαλονίκη (όπως στέγη, τροφή, διασκέδαση, μετακίνηση και πολλά άλλα που αφορούν στην καθημερινότητά του), προκειμένου ο ίδιος να πληροφορηθεί κατάλληλα και να εγκλιματιστεί άμεσα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σπουδαστές
Σπουδαστές - Τρόπος ζωής
οδηγός επιβίωσης
κόστος ζωής
φοιτητής
Σπουδαστές - Οικονομικές συνθήκες
Θεσσαλονίκη - Οικονομικές συνθήκες
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Κοινωνικές συνθήκες
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.