Τεχνοοικονομική ανάλυση διοργάνωσης αγώνων ESPORTS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Τεχνοοικονομική ανάλυση διοργάνωσης αγώνων ESPORTS

Συρανίδη, Ελένη Σταματία Κ.

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναπτυχθεί η “Τεχνοοικονομική ανάλυση διοργάνωσης αγώνων eSports” με σκοπό να παρουσιαστούν όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την σωστή οργάνωση και την μετέπειτα διαχείριση ενός νέου μοντέλου επιχείρησης για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και να δωθούν πληροφορίες ώστε να μελετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οι eSports διοργανώσεις. Αρχικά γίνεται μια εκτενής ανάλυση στην ιστορία των eSports και στους λόγους οι οποίοι οδήγησαν το ανταγωνιστικόπαιχνίδι σε απευθείας σύνδεση να κυριαρχεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξηγούνται ορολογίες και δίνονται στατιστικά στοιχεία τα οποία αργότερα βοηθάνε και στην σύσταση του επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να κατανοηθεί πλήρως το αντικείμενο της εργασίας. Καθόλη την έκταση της πτυχιακής γίνεται στοχευμένη σύγκριση των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής έρευνας που διεξήχθη ώστε να προσδιοριστούν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα των eSports στην Ελλάδα και τις ανάγκες του κοινού. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας συντάσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο. Γίνεται αναλυτική περιγραφή με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την σύσταση της εταιρείας, τους βασικούς στόχους της επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την διοίκηση, την εμπορική προώθηση, τους κινδύνους και δίνεται μεγάλη έμφαση στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες ώστε να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο έγγραφο εργασίας και ελέγχου. Τέλος, η μελέτη αυτή αποδεικνύει πως το κοινό στην Ελλάδα είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τις νέες τάσεις που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο και αναζητά αντίστοιχες μορφές ψυχαγωγίας και στην Ελλάδα. Σχεδιάζοντας λοιπόν ένα σωστά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να έχει μια σφαιρική εικόνα για τα σημεία κλειδιά που πρέπει να εστιάσει και να εφαρμόσει ορθά την πληροφορία που έχει συγκεντρώσει σχετικά με τα eSports στην Ελλάδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

διοργάνωση
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Αθλητισμός - Ελλάδα
ηλεκτρονικά
διαγωνισμοί
Παιχνίδια
επιχειρηματικό σχέδιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.