Η επίδραση της απώλειας βάρους στα ενδομυϊκά λιποειδή σε διαβητικούς και παχύσαρκους ασθενείς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Η επίδραση της απώλειας βάρους στα ενδομυϊκά λιποειδή σε διαβητικούς και παχύσαρκους ασθενείς

Αναστασίου, Κωνσταντίνος

Έχει προταθεί ότι τα ενδομυϊκά λιποειδή, ιδίως τα διγλυκερίδια, ενδεχομένως σχετίζονται με την ινσουλινοαντίσταση. Από την άλλη μεριά, τα διγλυκερίδια αποτελούν μόρια με σημαντικές βιολογικές δράσεις. Στόχοι της παρούσας διατριβής ήταν να προσδιοριστούν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και διγλυκεριδίων στο σακχαρώδη διαβήτη και στην παχυσαρκία στο μυϊκό ιστό και να εξεταστεί η επίδραση της απώλειας βάρους, ένα μέσο βελτίωσης της ινσουλινοαντίστασης, στα επίπεδά τους. Η διαπληθυσμιακή σύγκριση παχύσαρκων ατόμων, με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, και διαβητικών, μη παχύσαρκων ατόμων έδειξε ότι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης έχουν αθροιστικά αποτελέσματα στη συσσώρευση των ενδομυϊκών τριγλυκεριδίων, ενώ η απουσία παχυσαρκίας σε διαβητικά άτομα προσέφερε προστατευτική επίδραση. Αντίθετα, τα επίπεδα ενδομυϊκών διγλυκεριδίων δε διέφεραν σημαντικά στις τρεις καταστάσεις ινσουλινοαντίστασης. Ο γλυκαιμικός έλεγχος σχετίσθηκε ασθενώς με τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, όχι όμως και με τα διγλυκερίδια. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα επίπεδα των λιποειδών αυτών στο μυοκάρδιο, σε σύγκριση με δύο μύες με χαρακτηριστικά γραμμωτού μυός (μεσοπλεύριος και μείζονας θωρακικός) σε διαβητικά και μη διαβητικά άτομα. Το μυοκάρδιο παρουσιάσε χαμηλότερη συγκέντρωση τριγλυκεριδίων και υψηλότερη συγκέντωση διγλυκεριδίων, ενώ οι συγκεντώσεις και των δύο λιποειδών έτειναν να είναι χαμηλότερες στα διαβητικά άτομα. Τα διγλυκερίδια στο μυοκάρδιο σχετίστηκαν αρνητικά με το γλυκαιμικό έλεγχο. Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της απώλειας 10% του σωματικού βάρους στα επίπεδα ενδομυϊκών λιποειδών σε διαβητικά άτομα. Η μείωση βάρους οδήγησε σε σχεδόν πλήρη εξάντληση των ενδομυϊκών τριγλυκεριδίων, χωρίς ωστόσο να επηρέασει σημαντικά τα επίπεδα διγλυκεριδίων. Τα δεδομένα των μελετών αυτών θέτουν σε αμφισβήτηση το ρόλο των διγλυκεριδίων στην ινσουλινοαντίσταση, τουλάχιστον σε κατάσταση νηστείας.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Παχυσαρκία
Obesity
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance
Diabetes
Διαβήτης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-06-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)