Επίδραση της κορινθιακής σταφίδας σε άσκηση μακράς διάρκειας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Επίδραση της κορινθιακής σταφίδας σε άσκηση μακράς διάρκειας

Βαβούρα, Μαγδαληνή Κ.

Θεωρητικό υπόβαθρο: Η χορήγηση υδατανθράκων από μια φυσική πηγή, συγκεκριμένα από Κορινθιακή Σταφίδα, πριν την έναρξη παρατεταμένης αερόβιας άσκησης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αθλητικό συμπλήρωμα, το οποίο θα διατηρούσε σταθερά τα επίπεδα της Γλυκόζης αίματος (GLU), του Γαλακτικού Οξέως (LA) και της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) στο αίμα. Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης, ήταν να εξετάσει την πιθανή επίδραση της χορήγησης κορινθιακής σταφίδας σε μεταβολικούς δείκτες (GLU, LA), όπως και σε δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ), κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από παρατεταμένη αερόβια άσκηση. Επιπλέον, αυτές οι επιδράσεις μελετήθηκαν σε σύγκριση με τη χορήγηση γλυκόζης και νερού οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συνθήκες αναφοράς. Μεθοδολογική προσέγγιση: Έντεκα υγιείς καλά προπονημένοι ενήλικες, ηλικίας 18–45 ετών, συμμετείχαν σε μια τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη, κατά την οποία πραγματοποίησαν αερόβια παρατεταμένη άσκηση, διάρκειας 90 min στο 60 – 70% της VO2max, σε κυκλοεργόμετρο, ακολουθούμενη από μέγιστη δοκιμασία μέχρι την εξάντληση στο 95% της VO2max, σε τρεις διαφορετικές συνθήκες. Μεταξύ των τριών συνθηκών, μεσολαβούσε διάστημα έκπλυσης τριών εβδομάδων. Η πρώτη, περιλάμβανε την κατανάλωση Κορινθιακής σταφίδας πριν από την άσκηση, ενώ η δεύτερη και η τρίτη, την κατανάλωση γλυκόζης και νερού, αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων αίματος ύστερα από 12ωρη νηστεία, πριν από την κατανάλωση σταφίδας, γλυκόζης ή νερού, και επίσης στα 30, 60, 90 min άσκησης, αμέσως μετά τη μέγιστη δοκιμασία, καθώς και 1 h μετά το τέλος της άσκησης, για την μέτρηση της GLU, LA και της ΤΚΕ.Αποτελέσματα: Η συνθήκη της κορινθιακής σταφίδας είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερη συγκέντρωση GLU στο αίμα στα 60 λεπτά υπομέγιστης άσκησης σε σύγκριση με το νερό, ενώ ήταν παρόμοια σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σε σύγκριση με την πρόσληψη GLU πριν την άσκηση. Η απόκριση του LA και της ΤΚΕ ήταν παρόμοια και υπό τις τρεις συνθήκες. Τέλος, υπήρχε κύρια επίδραση του χρόνου μόνο για τη GLU και για το LA.Συμπεράσματα: Η έλλειψη σημαντικής διαφοράς στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μεταξύ των δοκιμών, δείχνει ότι και οι δύο μορφές συμπληρωμάτων υδατάνθρακα είναι εξίσου αποτελεσματικές στη διατήρηση των συγκεντρώσεων γλυκόζης στο αίμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κορινθιακή Σταφίδα
ΤΚΕ
Παρατεταμένη Άσκηση
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Γλυκόζη
Σταφίδες - Υγιειονολογικές απόψεις
Γαλακτικό οξύ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)