Εξισορρόπηση φόρτου σε ένα web service χρησιμοποιώντας εικονικές μηχανές σε περιβάλλον Docker

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εξισορρόπηση φόρτου σε ένα web service χρησιμοποιώντας εικονικές μηχανές σε περιβάλλον Docker

Μπαλιώτης, Κωνσταντίνος Σ.

Η επεκτασιμότητα και υψηλή διαθεσιμότητα των συστοιχιών εξυπηρετητών ιστού προϋποθέτουν μια αποτελεσματική πολιτική κατανομής φόρτου. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί όταν υπολογίζεται συνεχώς μια συγκεκριμένη μετρική που εκφράζει την μεταβολή του φόρτου που μπορεί να διαχειρίζεται ο εκάστοτε εξυπηρετητής. Στην εργασία αυτή, διερευνήθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης μιας μετρικής προκειμένου όταν παρίσταται ανάγκη να γίνεται αυτοματοποιημένη κλιμάκωση της εξισορρόπησης του φόρτου (Auto-Scaling Load Balancing). Η εξέταση επικεντρώθηκε σε μια σημαντική οικογένεια μετρικών που σχετίζονται με τα ΗΤΤP αιτήματα. Ο μηχανισμός που επιλέχθηκε για την συγκέντρωση των τιμών των μετρικών αυτών είναι το Prometheus. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε δύο διαφορετικούς τύπους σεναρίων. α) εξισορρόπηση φόρτου σε συστοιχία των nginx εξυπηρετητών με χρήση των αλγορίθμων Round Robin (RR) και Least Connections (LC) χωρίς την δυνατότητα αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης β) με πλήρη εφαρμογή αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης. Μια επιπλέον δυαδική διάσταση που διέπει τα εξεταζόμενα σενάρια είναι το αν η λειτουργία γίνεται σε συνθήκες ισορροπίας ή σε συνθήκες διαταραχής. Για την επίτευξη της αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης χρησιμοποιείται το Jenkins ένα εργαλείο Continuous Integration μαζί με έναν ειδικά προσαρμοσμένο ΗΑproxy. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν πως βελτιώνεται η απόδοση του συστήματος με την εφαρμογή αυτού του προσαρμοζόμενου μοντέλου εξισορρόπησης φορτίου όταν ο αριθμός των ενεργών στιγμιότυπων διπλασιάζεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συστοιχία Ιστού
Υπηρεσίες Ιστού
Εικονική Μηχανή
Εξισορρόπηση φόρτου
υπηρεσία Ιστού
Ελαφροβαρή
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.