Εξισορρόπηση φόρτου σε ένα web service χρησιμοποιώντας εικονικές μηχανές σε περιβάλλον Docker

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εξισορρόπηση φόρτου σε ένα web service χρησιμοποιώντας εικονικές μηχανές σε περιβάλλον Docker

Μπαλιώτης, Κωνσταντίνος Σ.

Η επεκτασιμότητα και υψηλή διαθεσιμότητα των συστοιχιών εξυπηρετητών ιστού προϋποθέτουν μια αποτελεσματική πολιτική κατανομής φόρτου. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί όταν υπολογίζεται συνεχώς μια συγκεκριμένη μετρική που εκφράζει την μεταβολή του φόρτου που μπορεί να διαχειρίζεται ο εκάστοτε εξυπηρετητής. Στην εργασία αυτή, διερευνήθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης μιας μετρικής προκειμένου όταν παρίσταται ανάγκη να γίνεται αυτοματοποιημένη κλιμάκωση της εξισορρόπησης του φόρτου (Auto-Scaling Load Balancing). Η εξέταση επικεντρώθηκε σε μια σημαντική οικογένεια μετρικών που σχετίζονται με τα ΗΤΤP αιτήματα. Ο μηχανισμός που επιλέχθηκε για την συγκέντρωση των τιμών των μετρικών αυτών είναι το Prometheus. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε δύο διαφορετικούς τύπους σεναρίων. α) εξισορρόπηση φόρτου σε συστοιχία των nginx εξυπηρετητών με χρήση των αλγορίθμων Round Robin (RR) και Least Connections (LC) χωρίς την δυνατότητα αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης β) με πλήρη εφαρμογή αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης. Μια επιπλέον δυαδική διάσταση που διέπει τα εξεταζόμενα σενάρια είναι το αν η λειτουργία γίνεται σε συνθήκες ισορροπίας ή σε συνθήκες διαταραχής. Για την επίτευξη της αυτοματοποιημένης κλιμάκωσης χρησιμοποιείται το Jenkins ένα εργαλείο Continuous Integration μαζί με έναν ειδικά προσαρμοσμένο ΗΑproxy. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν πως βελτιώνεται η απόδοση του συστήματος με την εφαρμογή αυτού του προσαρμοζόμενου μοντέλου εξισορρόπησης φορτίου όταν ο αριθμός των ενεργών στιγμιότυπων διπλασιάζεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συστοιχία Ιστού
Υπηρεσίες Ιστού
Εικονική Μηχανή
Εξισορρόπηση φόρτου
υπηρεσία Ιστού
Ελαφροβαρή
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)