Αξιολόγηση γενετικού δείκτη στην προδιάθεση για αθλητικές επιδόσεις σε έφηβους αθλητές υδατοσφαίρισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση γενετικού δείκτη στην προδιάθεση για αθλητικές επιδόσεις σε έφηβους αθλητές υδατοσφαίρισης

Τσιούτσιας, Σπυρίδων Ν.

Εισαγωγή: Η μέγιστη έκφραση του FTO γίνεται στην περιοχή του υποθαλάμου, η οποία είναι υπεύθυνη για την ομοιόσταση ενέργειας, τον τοξοειδή πυρήνα. Η διατροφική κατάσταση του οργανισμού μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα έκφρασης του FTO, ενώ η έκφρασή του μπορεί να επηρεάσει την απομεθυλίωση διαφόρων mRNAs ρυθμίζοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των αλληλομόρφων κινδύνου του FTO και η επίδραση τους στο BMI παρατηρείται στους Ευρωπαίους. Οι πολυμορφισμοί του FTO δεν επηρεάζουν το σωματικό βάρος κατά την γέννηση, αλλά ξεκινούν την επιρροή τους περίπου στα 3 έτη. Η επίδραση αυτή φτάνει στη μέγιστη τιμή της στην εφηβεία.Σκοπός: Η αξιολόγηση του κοινού πολυμορφισμού rs9939609 του FTO στην προδιάθεση για αθλητικές επιδόσεις έφηβων αθλητών υδατοσφαίρισης. Αξιολογήθηκε η πιθανότητα η υδατοσφαίριση να τροποποιεί τη γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία στους εφήβους και την αλληλεπίδραση των SNPs με τη διαιτητική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.Μεθοδολογία: 66 έφηβοι αθλητές υδατοσφαίρισης συμμετείχαν σε αιμοληψία για βιοχημικές εξετάσεις, γονοτύπηση για πολυμορφισμό του FTO, μετρήσεις ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ανάλυση σύστασης σώματος με τη μέθοδο DEXA, Εργομετρικές Δοκιμασίες σε Ισοκινητικό Δυναμομέτρο και πισίνα, ανακλήσεις 24ώρου.Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αθλητικές επιδόσεις, στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, τις βιοχημικές εξετάσεις και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ανάμεσα στις γονοτυπικές κατηγορίες. Οι αθλητικές επιδόσεις επηρεάζονται από την ηλικία και το Ποσοστό Σωματικού Λίπους.Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός rs9939609 του FTO δεν επηρεάζει τις αθλητικές επιδόσεις των εφήβων. Η υδατοσφαίριση αναιρεί τη γενετική προδιάθεση λόγω FTO για αυξημένο BMI.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

FTO
Υδατοσφαίριση
έφηβοι
ΔΜΣ
Ιατρική γενετική
πολυμορφισμός
υδατοσφαίριση
Αθλητισμός - Φυσιολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.