Αλλαγές στα επίπεδα της λεπτίνης και ιντερλευκίνης-6 (IL-6) στην κυκλοφορία μετά από διατροφική παρέμβαση με φυσική μαστίχα Χίου: Μελέτη σε παχύσαρκους ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αλλαγές στα επίπεδα της λεπτίνης και ιντερλευκίνης-6 (IL-6) στην κυκλοφορία μετά από διατροφική παρέμβαση με φυσική μαστίχα Χίου: Μελέτη σε παχύσαρκους ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

Λαπατίνα, Παρθένα Χ.

Εισαγωγή: Η Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος (NAFLD) αποτελεί μία πολυπαραγοντική νόσο που χαρακτηρίζεται από στεάτωση, ίνωση και φλεγμονή. Το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία και η ινσουλινοαντίσταση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της. Η μαστίχα Χίου είναι μία φυσική αρωματική ρητίνη που εκκρίνεται από τον θάμνο της οικογένειας Pistacia lentiscus var Chia. Η ρητίνη της είναι πλούσια σε φαινολικά και τερπενικά συστατικά και εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές δράσεις.Σκοπός: H διερεύνηση της επίδρασης της χορήγησης μαστίχας Χίου σε παχύσαρκους ασθενείς με NAFLD/NASH στα επίπεδα λεπτίνης και ιντερλευκίνης-6 (IL-6) στην κυκλοφορία.Μεθοδολογία: Σε 22 εθελοντές που χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα Α και ομάδα Β, χορηγήθηκε σκεύασμα μαστίχας Χίου (2,1γρ./ημέρα) ή placebo. Η παρέμβαση διήρκησε 6 μήνες. Στο τέλος της μελέτης αξιολογήθηκε η αλλαγή των επιπέδων λεπτίνης και IL-6.Αποτελέσματα: Μετά το τέλος της παρέμβασης παρατηρήθηκε αύξηση της λεπτίνης στην ομάδα Α, μείωση της λεπτίνης στην ομάδα Β, αύξηση της IL-6 στην ομάδα Α και αύξηση της IL-6 στην ομάδα Β, σε κάθε περίπτωση μη στατιστικά σημαντική. Η λεπτίνη δεν σχετίζεται στατιστικά με καμία μεταβλητή στον χρόνο 0 (έναρξη μελέτης), ενώ η IL-6 εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με την ηλικία (p=0,029) και το FIB score (p=0,047).Συζήτηση: Από τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την επίδραση του φυσικού συμπληρώματος μαστίχας Χίου στην έκβαση της NAFLD/NASH και συγκεκριμένα στην αλλαγή της λεπτίνης και IL-6. Πιθανή αιτία είναι το μικρό δείγμα του πληθυσμού μελέτης που χρησιμοποιήσαμε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μαστίχα Χίου
Λεπτίνη
Μη Αλκοολική Λιπώδης Διήθηση Ήπατος
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Κλινική Δοκιμή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.