Κοινωνικοί - οικονομικοί προσδιοριστές της υγιούς γήρανσης: συστηματική ανασκόπηση και μέτα-ανάλυση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Κοινωνικοί - οικονομικοί προσδιοριστές της υγιούς γήρανσης: συστηματική ανασκόπηση και μέτα-ανάλυση

Νιμέε, Φραντζέσκα Α.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ταχύτερα από ό, τι ο αριθμός των ανθρώπων σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Αυτή η αύξηση οδηγεί παγκοσμίως στην ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων υγιούς γήρανσης του πληθυσμού, γήρανσης δηλαδή απαλλαγμένης από φυσικές και γνωστικές αναπηρίες και ανικανότητες. Αν κι η ιδέα της υγιούς γήρανσης θεωρείται πρόσφατης προέλευσης και τοποθετείται στην δεκαετία του 1950, ιστορικά ίχνη της εντοπίζονται στην αρχαιότητα και στην Αναγέννηση. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης και μέτα-ανάλυσης είναι η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών προσδιοριστών στην υγιή γήρανση. Οι τρεις προσδιοριστές που περιγράφουν καλύτερα το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είναι η εκπαίδευση, το εισόδημα και το επάγγελμα. Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed απέδωσε τελικά 98 άρθρα προς ανάλυση. Ως λέξεις-κλειδιά ( MeSH) χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: “healthy aging”, “active aging”, “successful aging”, “socioeconomic status” ,“healthy status” και “older adults”. Καταληκτικά σημεία επιλέχτηκαν αυτά που είχαν ως έκβαση την υγιή, πετυχημένη ή ενεργή γήρανση, καθώς και ορισμένους δείκτες που είναι ενδεικτικοί αυτής της έκβασης. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλογα με οικονομικούς και κοινωνικούς προσδιοριστές, γεωγραφική περιοχή και φύλο. Τα 98 άρθρα αφορούσαν δεδομένα από 54 χώρες συνολικά και πληθυσμό άνω των 800,000 ατόμων. Το 91% των μελετών βρήκε θετική επίδραση της εκπαίδευσης και του εισοδήματος αντίστοιχα στην υγιή γήρανση. Το 96% των μελετών έδειξε θετική επίδραση του επαγγέλματος στην υγιή γήρανση. Τέλος, το 75% των μελετών έδειξε ότι οι άντρες παρουσιάζουν καλύτερα ποσοστά υγιούς γήρανσης απ’ ότι οι γυναίκες παγκοσμίως.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
ενεργή γήρανση
Υγιής γήρανση
πετυχημένη γήρανση
Γήρανση
Γήρανση - Διαιτολογικές απόψεις
κοινωνικοοικονομική θέση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)