Οικονομοτεχνική Μελέτη κύκλου ζωής κτιρίου μηδενικής ενέργειας και μηδενικών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Οικονομοτεχνική Μελέτη κύκλου ζωής κτιρίου μηδενικής ενέργειας και μηδενικών αποβλήτων

Πλατανίτη, Βασιλική Π.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και μηδενικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν και το άμεσο μέλλον στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα κτίρια αυτά, αν και έχουν ένα σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης, τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους είναι τόσο το χαμηλό κόστος λειτουργίας όσο και οι χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω των μειωμένων ενεργειακών τους απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο κύκλος ζωής ενός κτιρίου κατοικίας στη φάση της κατασκευής του και διερευνώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα κύρια υλικά κατασκευής του. Τέλος, πραγματοποιείται συγκριτική οικονομική ανάλυση δύο όμοιων κτιρίων, του προαναφερθέντος κτιρίου μηδενικής ενέργειας & αποβλήτων και μιας συμβατικής κατοικίας. Τα συμπεράσματα δείχνουν τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την κατασκευή και χρήση ενός κτιρίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κτήρια - Περιβαλλοντική μηχανική
Οικονομική Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής
Κτίριο μηδενικής ενέργειας
κτίριο μηδενικών αποβλήτων
Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής
Αειφορική ανάπτυξη
Κτήρια - Εξοικονόμηση ενέργειας
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.