Ένδυμα και περιβάλλον: κριτήρια επιλογής και κύκλος ζωής των ενδυμάτων από τους νέους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ένδυμα και περιβάλλον: κριτήρια επιλογής και κύκλος ζωής των ενδυμάτων από τους νέους

Φάσσα, Ακριβούλα Ι.

Η παρούσα πτυχιακή, εντάσσεται στο πλαίσιο της πτυχιακής μου μελέτης, με θέμα «Ένδυμα και περιβάλλον: κριτήρια επιλογής και κύκλος ζωής των ενδυμάτων από τους νέους». Η πτυχιακή μου μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την ενδυμασία δια μέσω των αιώνων, τις επιπτώσεις της ενδυμασίας στο περιβάλλον, οικολογικούς τρόπους παρασκευής ενδυμάτων και τέλος, να περιγράψει τα κριτήρια επιλογής των ρούχων από τους νέους καθώς επίσης και το πως συμπεριφέρονται σ’ αυτά μόλις σταματήσουν να τα φορούν. Η ενδυμασία είναι ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από την ενδυμασία – τις περισσότερες φορές, μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα για έναν άνθρωπο για μια κοινωνία, για μια εποχή. Στόχος μου όμως δεν ήταν μόνο η σύνθεση μιας ιστορικής αναδρομής στην ενδυμασία, αλλά η διαπίστωση των αρνητικών αποτελεσμάτων που προκαλεί η παρασκευή των ενδυμάτων στο περιβάλλον. Η προσέγγιση του δεύτερου σκέλους ήταν αρκετά δύσκολη διότι βιβλιογραφία δεν υπήρχε, ενώ τα ηλεκτρονικά επιστημονικά άρθρα που υπήρχαν ήταν λίγα. Το γεγονός αυτό έγκειται στην σχετικά πρόσφατη και ελλιπή ερευνά που είναι διαθέσιμη γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Για την πτυχιακή μου μελέτη μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές προκειμένου να διεξαχθεί το ερευνητικό μου κομμάτι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ένδυση και ενδύματα
Clothing and dress

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)