Επίδραση της μέτριας κατανάλωσης κρασιού σε δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Επίδραση της μέτριας κατανάλωσης κρασιού σε δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μιχαλοπούλου, Μαρία Β.

Σκοπός Μελέτης: Η πλειοψηφία των κλινικών μελετών που εξετάζουν την επίδραση του κρασιού σε σύγκριση με την καθαρή αιθανόλη έχει λάβει χώρα σε υγιή πληθυσμό με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις. Αυτό το ερευνητικό κενό σκοπεύει να καλύψει η παρούσα μελέτη εξετάζοντας την επίδραση του οίνου στο μόριο προσκόλλησης VCAM-1 σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.Μεθοδολογία: Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη εξετάζει την επίδραση του κρασιού στην φλεγμονή σε 63 άντρες εθελοντές με στεφανιαία νόσο με μέση ηλικία 62,2 έτη. Οι εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: ομάδα αναφοράς, ομάδα κρασιού και ομάδα καθαρής αιθανόλης. Η ομάδα αναφοράς απείχε από το αλκοόλ, η ομάδα του κρασιού κατανάλωνε 200mL (26γρ. αιθανόλη) και η ομάδα του τσίπουρου 45mL (26γρ. αιθανόλη) ημερησίως. Ζητήθηκε από τους εθελοντές να απέχουν από το αλκοόλ για 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της μελέτης. Η παρέμβαση διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 3 αιμοληψίες την εβδομάδα 0, την 4η εβδομάδα και την 8η εβδομάδα. Οι εθελοντές κλίθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων στην πρώτη και στην τρίτη αιμοληψία και κατά την διάρκεια των 8 εβδομάδων διαιτολόγος τους πήρε 9 ανακλήσεις 24ώρου τηλεφωνικώς, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ομάδων τροφίμων. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS 21 με το επίπεδο σημαντικότητας να είναι <0,05.Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις συγκεντρώσεις του sVCAM-1 ανάμεσα στις 3 ομάδες εθελοντών ούτε στην έναρξη ούτε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Τα επίπεδα του sVCAM-1 στην έναρξη της μελέτης συσχετίστηκαν θετικά με την ηλικία και αρνητικά με τον δείκτη μάζας σώματος. Επιπλέον, βρέθηκε θετική συσχέτιση του sVCAM-1 με την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, αυγών, ψαριών/θαλασσινών, γλυκών, ελαιολάδου και τυριών χαμηλών σε λιπαρά. Συμπεράσματα: Η μέτρια προς ελαφριά κατανάλωση κρασιού και γενικότερα αλκοόλ για διάστημα 8 εβδομάδων δεν επηρεάζει τα επίπεδα του sVCAM-1 σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
φλεγμονή
κρασί
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Φλεγμονή
αθηροσκλήρωση
ομάδες τροφίμων
sVCAM-1

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)