Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ: κατανάλωση κρασιού και βιοχημικοί δείκτες καρδιαγγειακών νοσημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ: κατανάλωση κρασιού και βιοχημικοί δείκτες καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ευλογημένου, Δανάη Π.

Εισαγωγή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία θανάτου. Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος των αρτηριών και αποτελεί τον κυριότερο λόγο εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Είναι γεγονός ότι το αλκοόλ, δρα προστατευτικά με διάφορους πιθανούς μηχανισμούς μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού νοσήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την επίδραση κατανάλωσης αλκοόλ και συγκεκριμένα κρασιού, με την παρουσία παραγόντων κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και με την 10-ετή εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στον ελληνικό πληθυσμό. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, εξετάσθηκαν δύο υποπληθυσμοί της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, το πρώτο δείγμα αποτελείτο από 628 άτομα με δεδομένα κατανάλωσης αλκοόλ και βιοχημικούς δείκτες προ δεκαετίας και στη συνέχεια μελετήθηκε ένα δεύτερο δείγμα 314 ατόμων με δεδομένα μετά δεκαετίας. Αποτελέσματα: Στο πρώτο δείγμα η 10-ετής επίπτωση ΚΑΝ ήταν 18.6%. Τα άτομα που εμφάνισαν καρδιαγγειακό νόσημα κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες αιθανόλη την ημέρα συγκριτικά με τα άτομα που δεν εμφάνισαν. Επιπλέον, αυτοί που δεν εμφάνισαν καρδιαγγειακό νόσημα κατανάλωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό κρασί και μπύρα. Στο δεύτερο δείγμα, η λογιστική παλινδρόμηση έδειξε σημαντική συσχέτιση της IL-6 και της αδιπονεκτίνης με την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου. Θετική συσχέτιση επίσης, παρατηρήθηκε ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ το Σαββατοκύριακο και της εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, ενώ αρνητική στη χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ το Σαββατοκύριακο. Συμπέρασμα: Συνολικά, τα ευεργετικά αποτελέσματα στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων παρατηρήθηκαν στις χαμηλές προσλήψεις αλκοόλ (<1 ποτό/ημέρα) κυρίως οίνου και μπύρας, ενώ στην εμφάνιση ΜΣ η πρόσληψη <2 ποτά/ το Σαββατοκύριακο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
μεταβολικό σύνδρομο
κρασί
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
αθηροσκλήρωση
καρδιαγγειακά νοσήματα
αλκοόλ
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Αρτηριοσκλήρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.