Σχολικές παρεμβάσεις για πρόληψη παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων διαμέσου αλλαγής καθημερινών προτύπων ζωής: συστηματική ανασκόπηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Σχολικές παρεμβάσεις για πρόληψη παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων διαμέσου αλλαγής καθημερινών προτύπων ζωής: συστηματική ανασκόπηση

Γαλάνης, Φρειδερίκος Σ.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα θεωρούνται η πρώτη αιτία θανάτου και ανικανότητας παγκοσμίως. Μεταξύ των μέτρων πρόληψης, περιλαμβάνεται η δημιουργία ευνοϊκών περιβαλλόντων, για την προώθηση υγιεινών συμπεριφορών. Το σχολικό περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική επένδυση. Στόχος μιας σχολικής παρέμβασης αποτελεί, αφενός η εκμάθηση συμπεριφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η μη πρώιμη εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων και αφετέρου η υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής με τη ταυτόχρονη διασπορά τους, προς το περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των σχολικών παρεμβάσεων, ως προς τη πρόληψη ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων στο μέλλον. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναζήτηση για δοκιμές παρέμβασης, στη βάση δεδομένων PubMed/MEDLINE, για τη τελευταία δεκαετία. Αξιολογήθηκαν 27 μελέτες. Συνολικά οι σχολικές παρεμβάσεις κρίνονται ως αποτελεσματικές και εφικτές, στη μείωση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο χαρακτηριστικό αποτέλεσε η ετερογένεια, ως προς τη μεθοδολογία τους. Προτείνεται οι παρεμβάσεις να ξεκινάνε ακόμα και από τη προσχολική ηλικία και να συνεχίζονται σε όλη τη σχολική ζωή. Επίσης να περιλαμβάνουν συνδυασμό άσκησης, διδακτικής παρέμβασης και περιβαλλοντικών αλλαγών, για μεγιστοποίηση των οφελών. Το μοντέλο διδακτικής παρέμβασης, να δίνει ενεργό ρόλο στους μαθητές. Η συμμετοχή παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον των παιδιών, (πχ οικογένεια, κοινότητα) κρίνεται απαραίτητη, καθώς επηρεάζει σημαντικά τις συμπεριφορές των παιδιών. Η έλλειψη ομοιογένειας ως προς τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, θέτει ως αναγκαιότητα τον μελλοντικό σχεδιασμό ευέλικτων, περιεκτικών, εφικτών κι οικονομικών πρωτοκόλλων, που δεν θα εμποδίζουν την κύρια αποστολή του σχολείου, θα διασύνδεουν την επιστημονική γνώση (πχ παιδαγωγική και δημόσια υγεία), θα δομούνται βάσει της αιτιώδους σχέσης πρόκλησης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και θα είναι ανοικτά στη συμπερίληψη εξωσχολικών παραγόντων. (πχ κοινωνία, οικογένεια)

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τρόπος ζωής - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
πρόληψη
Σχολικές παρεμβάσεις
καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου
διατροφή
Καρδιά - Ασθένειες - Πρόληψη
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
προαγωγή υγείας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)