Η αγορά & εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού βιολογικού κρασιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η αγορά & εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού βιολογικού κρασιού

Μπόζο, Φλωριάν Γ.

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελληνικού βιολογικού κρασιού και η διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και την κατανάλωση βιολογικού κρασιού. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 150 καταναλωτών στους οποίους μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σχετικό με το σκοπό της παρούσας εργασίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε ότι σε μεγάλο ποσοστό οι καταναλωτές που αγοράζουν βιολογικά προϊόντα πραγματοποιούν τις αγορές τους από μία έως τρεις φορές το μήνα. Ο κύριος λόγος που προβάλλουν οι καταναλωτές για τη μη κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι η υψηλή τιμή τους σε σχέση με την τιμή των συμβατικών προϊόντων. Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές στην επιλογή βιολογικών προϊόντων είναι επειδή θεωρούν ότι έχουν καλύτερη ποιότητα από τα συμβατικά προϊόντα και επειδή ακολουθούν γενικά ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές βιολογικού κρασιού αγοράζουν βιολογικό κρασί λίγες φορές το χρόνο κυρίως απευθείας από τον παραγωγό, από καταστήματα βιολογικών προϊόντων και από σουπερμάρκετ. Αναφορικά με την κατανάλωση βιολογικού κρασιού προκύπτει ότι είναι πιο πιθανό να καταναλώσει βιολογικό κρασί ένας άνδρας μεγάλης σχετικά ηλικίας σε σχέση με μία γυναίκα καταναλωτή μικρότερης ηλικίας. κύριος λόγος που προβάλλουν οι καταναλωτές για την κατανάλωση βιολογικού κρασιού είναι η επιθυμία για τη δοκιμή νέων πραγμάτων και επειδή θεωρούν ότι έχουν καλύτερη γεύση. Τέλος, η πλειοψηφία των καταναλωτών, δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο για τον έλληνα καταναλωτή να προμηθευτεί βιολογικό κρασί και ότι θα επιθυμούσε να έχει περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τα βιολογικά κρασιά και τον τρόπο παραγωγής τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κρασί
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Οίνος
κατανάλωση
Βιολογικό
Εφοδιαστική
Οίνοι και οινοποιία
πιστοποίηση
Καταναλωτική συμπεριφορά
παραγωγή
Βιολογικός οίνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.