Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης εναλλακτικών καναλιών και συγκεκριμένα χρήση κινητής τηλεφωνίας στον τομέα κινητού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης εναλλακτικών καναλιών και συγκεκριμένα χρήση κινητής τηλεφωνίας στον τομέα κινητού εμπορίου

Δελβενακιώτης Γεωργόπουλος, Ιωάννης Δ.

Σκοπός της παρούσας έρευνας α) Να εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές του τομέα του κινητού εμπορίου και β) Να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης του κινητού εμπορίου από μέρους των καταναλωτών.Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η βιβλιογραφική επισκόπηση (Dawson, 2009). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρουσιαστούν οι απόψεις αρκετών μελετητών και τα ευρήματα των ερευνών τους, να συγκριθούν και κατά συνέπεια να προκύψει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα που εξετάζεται. Καθώς στόχος αυτής της έρευνας δεν είναι να μελετηθεί ένας συγκεκριμένος πληθυσμός της έρευνας, αλλά να προσδιοριστούν συνολικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης του κινητού εμπορίου από μέρους των καταναλωτών. Συνεπώς, πρόκειται για μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, βάσει της οποίας θα συγκεντρωθούν στοιχεία που θα δώσουν απάντηση στους επί μέρους στόχους αυτής της εργασίας.Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο μελέτης της πρόθεσης των καταναλωτών να υιοθετήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα μία νέα τεχνολογία. Επίσης, υπάρχουν και αρκετές εμπειρικές έρευνες που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Ωστόσο, στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει πληθώρα μελετών που να εξετάζουν τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν την πρόθεση των καταναλωτών να κάνουν χρήση του κινητού εμπορίου. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει και να ομαδοποιήσει τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, που έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, παρέχοντας μία συνολική εικόνα των παραγόντων που επιδρούν στην πρόθεση χρήσης του κινητού εμπορίου από μέρους των καταναλωτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τεχνολογίες κινητών
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Κινητή τηλεφωνία
Συμπεριφορά καταναλωτών
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
κινητό εμπόριο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.