Διερεύνηση της σχέσης της ειδικής δραστικότητας της Lp-PLA2 και του μεταβολικού συνδρόμου σε ελληνικό πληθυσμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διερεύνηση της σχέσης της ειδικής δραστικότητας της Lp-PLA2 και του μεταβολικού συνδρόμου σε ελληνικό πληθυσμό

Γιαννοπούλου, Ευσταθία Σ.

Η λιποπρωτεΐνική φωσφολιπάση Α2 (Lp-PLA2) μεταφέρεται στο πλάσμα με τις λιποπρωτεΐνες, κυρίως χαμηλής πυκνότητας (LDL). Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης της δραστικότητας της Lp-PLA2 με το μεταβολικό σύνδρομο, δείκτες φλεγμονής (αντιπονεκτίνη) και διατροφικούς δείκτες. Στη συγχρονική μελέτη συμμετείχαν 284 άτομα άνω των 30 ετών. Η δραστικότητα της Lp-PLA2 παρουσιάζει αντίστροφη σχέση με την αντιπονεκτίνη και θετική σχέση με το κάπνισμα και την αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη. Επίσης, η Lp-PLA2 δεν συνδέθηκε άμεσα με το ΜΣ, ωστόσο φάνηκε μια τάση συσχέτισης της με τις συνιστώσες του ΜΣ. Η δραστικότητα της Lp-PLA2 είναι υψηλότερη στους άνδρες, συγκριτικά με τις γυναίκες με ΜΣ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λιποπρωτεΐνική φωσφολιπάση Α2
μεταβολικό σύνδρομο
Λιποπρωτεΐνες πολυ χαμηλής πυκνότητας
Μεταβολικό σύνδρομο
Lp-PLA2

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.