Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος σε αυτοαντισώματα ασθενών με ΙΦΝΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Επίδραση διατροφικού συμπληρώματος σε αυτοαντισώματα ασθενών με ΙΦΝΕ

Βεσέλη, Άννα Η.

Ανασκόπηση: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) συνίσταται από τη Νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, δύο νοσολογικές οντότητες οι οποίες εμφανίζουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές. Πρόκειται για χρόνιες, υποτροπιάζουσες, φλεγμονώδεις νόσοι του γαστρεντερικού σωλήνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτα επεισόδια φλεγμονής του εντέρου εμφανίζοντας εναλλαγές περιόδων ύφεσης και έξαρσης. Σε ό,τι αφορά την παθογένεια της ΙΦΝΕ, οι μελέτες υποστηρίζουν πως εμπλέκονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η αύξηση στον επιπολασμό της ΙΦΝΕ αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τους ερευνητές της μαστίχας Χίου ώστε να διερευνήσουν την ενδεχόμενη ευεργετική δράση του φυσικού αυτού προϊόντος στη συγκεκριμένη νόσο. Η Μαστίχα Χίου είναι η αρωματική ρητινώδης έκκριση του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var Chia) και παράγεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Χίου. Οι ποικίλες ευεργετικές δράσεις της (αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδης και αντινεοπλασματική) έχουν αναδειχθεί από πλήθος μελετών και αποδίδονται στα πλούσια συστατικά της (τερπένια και φαινολικά συστατικά). Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της πρόσληψης φυσικού συμπληρώματος με Μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ενεργή νόσο Crohn και συγκεκριμένα η επίδραση συμπληρώματος 2,8g μαστίχας Χίου. Μεθοδολογία: Ασθενείς με νόσο Crohn τυχαιοποίηθηκαν σε δύο ομάδες: Α) Στην ομάδα ελέγχου που λάμβανε το εικονικό σκεύασμα Β) Στην ομάδα παρέμβασης που λάμβανε καθημερινά 2,8g Μαστίχας Χίου σε μορφή ταμπλέτες. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 6 μηνών. Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της επίδρασης της παρέμβασης συμπληρώθηκαν και μετρήθηκαν (τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση): • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της κλινικής εικόνας των ασθενών (Harvey-Bradshaw activity index), έγινε καταγραφή ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ασθενών.• Επίπεδα IgA του ορού των ασθενών. Αποτελέσματα: Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρούσα κλινική μελέτη. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με νόσο Crohn στους οποίους πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση παρουσίασαν μείωση των επιπέδων IgA (ASCA). Συμπεράσματα: Η ημερήσια πρόσληψη 2,8g Μαστίχας Χίου σε ασθενείς με νόσο Crohn φαίνεται να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην κλινική εικόναασθενών με νόσο Crohn έπειτα από 6 μήνες παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων IgA επιφέροντας προστατευτική επίδραση στην εξέλιξη της φλεγμονής ασθενών με νόσο Crohn έπειτα από 6 μήνες παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων IgA επιφέροντας προστατευτική επίδραση στην εξέλιξη της φλεγμονής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μαστίχα Χίου
Έντερα - Ασθένειες
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Νόσος του Crohn
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
IgA - ASCA
Νόσος Crohn
δείκτες φλεγμονής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.