Συσχέτιση της κατάστασης των αποθεμάτων σιδήρου με διατροφικούς και δημογραφικούς παράγοντες στους πληθυσμούς της μελέτης Hellic

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Συσχέτιση της κατάστασης των αποθεμάτων σιδήρου με διατροφικούς και δημογραφικούς παράγοντες στους πληθυσμούς της μελέτης Hellic

Προβή, Άννα Κ.

Ο σίδηρος θεωρείται απαραίτητο ανόργανο στοιχείο για όλους τους οργανισμούς, καθώς έχει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και είναι απαραίτητη προσθετική ομάδα για εκατοντάδες ένζυμα και πρωτεΐνες. Σιδηροπενία ορίζεται η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση του σιδήρου του οργανισμού. Η επιδείνωση της σιδηροπενίας έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σιδηροπενικής αναιμίας. Σε πληθυσμιακό επίπεδο τα αποθέματα σιδήρου μπορούν να αξιολογηθούν με την μέτρηση των επιπέδων φερριτίνης και την επίπτωση της σιδηροπένιας /σιδηροπενικής αναιμίας στον πληθυσμό. Ωστόσο, τα επίπεδα της φερριτίνης μπορούν να επηρεαστούν από την ύπαρξη φλεγμονής, μεταβολικού συνδρόμου, την κατανάλωση αλκοόλ αλλά και την συνολική πρόσληψη σiδήρου από την διατροφή. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει τις αποθήκες σιδήρου και την επίπτωση της σιδηροπενίας και της σιδηροπενικής αναιμίας σε δύο γενετικά απομονωμένες πληθυσμιακές ομάδες. Η μελέτη HELIC μελέτησε τον πληθυσμό στα χωριά του Ορεινού Μυλοπόταμου και της Ροδόπης. Εξετάστηκαν τα αποθέματα σιδήρου με μέτρηση φερριτίνης κατά πληθυσμό, φύλλο και ηλικία.Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν έντονη συσχέτιση του φύλο και της ηλικίας με τις τιμές σιδήρου και φερριτίνης και στις δυο πληθυσμιακές ομάδες, με τον αντρικό πληθυσμό να εμφανίζει αρκετά μεγαλύτερες τιμές και στους δύο παράγοντες. Φανερή ήταν και η συσχέτιση των τιμών αυτών με το Δείκτη Μάζας Σώματος με τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές κυρίως όσον αφορά τη φερριτίνη. Οι πληθυσμοί της μελέτης εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση κρέατος και αλκοόλ, υψηλό ΔΜΣ στη πλειονοτητά τους και μικρή επίπτωση της σιδηροπενικής αναιμίας. Ενδιαφέρον προκαλεί η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στη μέση τιμή φερριτίνης των δύο πληθυσμών στο αντρικό φύλο

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σιδηροπενική αναιμία
Σίδηρος
Φερριτίνη
φερριτίνη
σιδηροπενική αναιμία
πληθυσμιακές ομάδες
Σίδηρος - Μεταβολισμός
μελέτη Helic

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.