Η επίδραση των ενδογενών μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων στη συσσώρευση αιμοπεταλίων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Η επίδραση των ενδογενών μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων στη συσσώρευση αιμοπεταλίων

Γκότση, Αικατερίνη Θ.

Η αιμόσταση, η δημιουργία δηλαδή θρόμβου είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που προστατεύει τον οργανισμό από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από τραυματισμό. Η διαταραχή της φυσιολογικής αιμόστασης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η αθηροσκλήρωση, που αποτελεί τον κοινό μηχανισμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων, περιλαμβάνει και την αρτηριακή θρόμβωση.Η αναστολή της παθογενούς συσσώρευσης των αιμοπεταλίων που αποτελεί βασικό στάδιο της θρόμβωσης, και η πρόληψη της αθηροσκλήρωσης αποτελεί έναν από τους υψηλού ενδιαφέροντος επιστημονικούς στόχους. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η ρεσβερατρόλη, ένα φαινολικό συστατικό, έχει ευεργετική επίδραση και στα καρδιαγγειακά νοσήματα.Παρόλα αυτά η δομή της ρεσβερατρόλης δεν της επιτρέπει να έχει μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην μελέτη των παραγώγων της με σκοπό να αυξήσουν την βιοδιαθεσιμότητα της αλλά στη μελέτη των ενδογενών μεταβολιτών της. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη in vitro της επίδρασης της ρεσβερατρόλης και των παραγώγων/μεταβολιτών της στην αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εκτός από την ρεσβερατρόλη και τα μεθυλιωμένα παράγωγά της.Δοκιμάστηκε η ικανότητα της ρεσβερατρόλης και των μεθυλιωμένων παραγώγων της να αναστέλουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια από υγιείς εθελοντές έναντι 3 συσσωρευτικών παράγόντων (ADP,PAF,TRAP).Η συσσώρευση μετρήθηκε με την μέθοδο της συσσωρευματομετρίας οπτικής διαπερατότητας και η αναστολή υπολογίστηκε με βάση το ύψος συσσώρευσης και του εμβαδού κάτω από την καμπύλη (AUC).Η ρεσβερατρόλη και τα περισσότερα παράγωγα έδειξαν αναστολή έναντι του PAF και του TRAP αλλά όχι κάποια αξιοσημείωτη αναστολή στο ADP. Από όλα τα παράγωγα η 3-μεθυλορεσβερατρόλη, η 4-μεθυλορεσβερατρόλη 3,4-διμεθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να είναι πιο δραστικές από την ρεσβερατρόλη έναντι του TRAP και η 4-μεθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να είναι η πιο δραστική. Η τριμέθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να μην προκαλεί σημαντική αναστολή.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η μεθυλίωση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της ρεσβαρατόλης να αναστέλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων καθώς και ότι είναι σημαντική η θέση στην οποία λαμβάνει χώρα η μεθυλίωση για την εκδήλωση της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φαινόλες
θρόμβωση
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Θρόμβωση
μεταβολίτες
Ρεσβερατρόλη - Υγιειονολογικές απόψεις
συσσώρευση αιμοπεταλίων
μεθυλιωμένα παράγωγα
ρεσβερατρόλη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)