Πρακτική εφαρμογή πρόβλεψης τελικού σημείου κίνησης κέρσορα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Πρακτική εφαρμογή πρόβλεψης τελικού σημείου κίνησης κέρσορα

Μπουργιώτης, Δημήτρης Η.

Στην πτυχιακή εργασία αυτή μελετήθηκαν διάφοροι τρόποι πρόβλεψης του τελικού σημείου της κίνησης του κέρσορα, κρίθηκε ότι η υλοποίηση του KTM ταιριάζει περισσότερο στο περιβάλλον μιας διαδικτυακής εφαρμογής καθώς βασίζεται σε ένα πιο απλό υπολογιστικό μοντέλο επομένως θα επιβαρύνει λιγότερo την εφαρμογή και επιπλέον δεν βασίζεται στο περιεχόμενο της εφαρμογής καθώς ανήκει στην κατηγορία των target agnostic αλγορίθμων [1]. Η υλοποίηση του αλγορίθμου μελετήθηκε σε ένα περιβάλλον διαδικτυακής εφαρμογής, στο οποίο η καταγραφή των κινήσεων του χρήστη πραγματοποιήθηκαν στον Front End μέρος της εφαρμογής με την χρήση των ClientX, ClientY πεδίων, η αποθήκευση τους και η κατάλληλη μετατροπή τους πραγματοποιήθηκε στο Back End δημιουργώντας την απαραίτητη βιβλιοθήκη προτύπων ταχύτητας στην οποία βασίζεται ο αλγόριθμος KTM[1]. Στην συνέχεια υλοποιήθηκε η διαδικασία σύγκρισης των προτύπων ταχύτητας με στόχο την εύρεση του καλύτερου προτύπου ταχύτητας για την πρόβλεψη του τελικού σημείου μιας υποψήφιας κίνησης. Ο υπολογισμός του τελικού σημείου πραγματοποιήθηκε με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με Simple Distance, με Distance from Velocity και με Total Distance. Για την αξιολόγηση του αλγορίθμου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικά πειράματα, το πείραμα πίνακα με ελεγχόμενο περιεχόμενο και διαστάσεις και το πείραμα προσομοίωσης ιστοσελίδας το οποίο είχε μεταβλητό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν πως μόνο οι δύο από τους τρεις τρόπους πρόβλεψης δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα στο πρώτο πείραμα επιτεύχθηκαν επιτυχίες με ποσοστό 35.4% και στο δεύτερο με ποσοστό 15%. Τα αποτελέσματα φανερώνουν πως είναι δυνατή η πρόβλεψη του τελικού σημείου σε μια διαδικτυακή εφαρμογή μεταβλητού περιεχομένου και μεγέθους ωστόσο ο συνολικός χρόνος ατομικής πρόβλεψης παραμένει αρκετά αργός στα 5,6 δευτερόλεπτα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
διαδικτυακή
κέρσορας
εφαρμογή
Αλγόριθμοι - Επεξεργασία δεδομένων
κινηματική
Πρόβλεψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)