Επίπεδα λακτοφερίνης κοπράνων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Επίπεδα λακτοφερίνης κοπράνων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

Ακτύπη, Αρετή Α.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πρόσληψης 2.8g Μαστίχας Χίου με τη μορφή συμπληρώματος επιπλέον της φαρμακευτικής αγωγής, έναντι εικονικού σκευάσματος, στην κλινική πορεία ενήλικων ατόμων με διαγνωσμένη IBD σε έξαρση. Η κλινική πορεία αξιολογήθηκε με βάση την κλινική εικόνα των ασθενών και μέτρηση του δείκτη λακτοφερρίνη από δείγμα κοπράνων των συμμετεχόντων με τη μέθοδο sandwich ELISAΗ διατριβή αυτή αποτελεί μέρος μιας τυχαιοποιημένης διπλά-τυφλής κλινικής μελέτης φάσης II. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Α) Ομάδα ελέγχου, που λάμβανε καθημερινά εικονικό φάρμακο σε μορφή ταμπλέτας και Β) Ομάδα Παρέμβασης που λάμβανε καθημερινά 2.8g συμπλήρωμα μαστίχας Χίου με τη μορφή ταμπλέτας. Η παρέμβαση διήρκησε 3 μήνες. Για την αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου μετρήθηκαν τα παρακάτω: • Η κλινική εικόνα των ασθενών: ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής (IBDQ), δείκτης ενεργότητας Harvey-Bradshaw για τη νόσο Crohn και δείκτης ενεργότητας της κλινικής Partial Μayo Clinic Score(PMCS) για την ελκώδη κολίτιδα.• Βιοδείκτης κοπράνων: λακτοφερρίνη Όπως προκύπτει από την μέτρηση των επιπέδων λακτοφερρίνης, αυτά φαίνονται να αυξάνονται σε πολύ μικρότερο βαθμό στους ασθενείς που λάμβαναν μαστίχα (αύξηση 11,07%) σε σχέση με αυτούς που έπαιρναν εικονικό σκεύασμα (αύξηση 323,38%). Επιπλέον η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώθηκε περισσότερο στην ομάδα της μαστίχας (12,11%). Η ενεργότητα της νόσου Crohn μειώθηκε περισσότερο στην ομάδα της μαστίχας (25%), ενώ για την ελκώδη κολίτιδα δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ημερήσια πρόσληψη μαστίχας Χίου έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της IBD αναστέλλοντας την φλεγμονή και βελτιώνοντας την κλινική εικόνα των ασθενών με ενεργή νόσο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μαστίχα Χίου
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Νόσος του Crohn
Ελκώδης
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Ελκώδη Κολίτιδα
Λακτοφερρίνη
Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου
Νόσος Crohn
Κολίτιδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)