Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα

Μποσκαΐνος, Δημήτριος Π.

Βασικό στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να προτείνει μέθοδο σχεδιασμού έκτακτης ανάγκη, σε περίπτωση σεισμού, στη Νήσο Θήρα (Σαντορίνη), έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νησί είναι μια αυτοτελής οντότητα που καλείται να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη μετά από έναν μεγάλο σεισμό, χωρίς εξωτερική βοήθεια για πολλές ώρες ή ίσως και ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η προσέγγιση επικεντρώνεται σε μια θεώρηση του νησιού ως «κλειστό σύστημα». Στην περίπτωση της εξέτασης αυτής, τα στοιχεία, την τρωτότητα των οποίων καλούμαστε να ελέγξουμε και να μειώσουμε στα πλαίσια του εφικτού είναι: • η πυκνότητα και η κατάσταση των κτιρίων και το δίκτυο μεταφορών.• η σύνθεση και η κατανομή του πληθυσμού. • η θέση τρωτών λειτουργιών.• η επιχειρησιακή και οργανωτική αποτελεσματικότητα κρίσιμων δομών έκτακτης ανάγκης • η θεσμική επάρκεια του συστήματος νησιωτικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση αιτημάτων, έκτακτης ανάγκης. Το «ανοιχτό σύστημα» νησί, θα πρέπει να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει την ικανότητά του να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματική εξωτερική στήριξη και να διασφαλίσει ότι ο πληθυσμός μπορεί να εκκενωθεί στην ηπειρωτική χώρα ή σε γειτονικές περιοχές αν κριθεί απαραίτητο. Έτσι συνολικά, θα προταθούν τρόποι για :• Βελτιστοποίηση της ικανότητας λήψης εξωτερικής βοήθειας του Νησιού• Βελτιστοποίηση της δυνατότητας εκκενώσεως του Νησιού• Βελτιστοποίηση της Περιφερειακής προσβασιμότητας• Αύξηση του Δυναμικού επικοινωνίας• Μεγιστοποίηση Εισροής εξωτερικής βοήθειας

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκτίμηση τρωτότητας
Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
Θήρα
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Ανοικτό και Κλειστό Σύστημα
Γεωλογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σαντορίνη
Ικανότητα αντιμετώπισης
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Σεισμοί - Διαχείριση κινδύνου
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
Τρωτότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.