Σχεδιασμός και ανάλυση πλατφόρμας κοινωνικού δικτύου «Leaving Abroad»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Σχεδιασμός και ανάλυση πλατφόρμας κοινωνικού δικτύου «Leaving Abroad»

Δρόσου, Δάφνη Δήμητρα Ι.

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε και θα σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με την μορφή μιας mobile εφαρμογής. Η πλατφόρμα αυτή στοχεύει σε άτομα που επιθυμούν την μόνιμη ή και προσωρινή μετακίνηση τους στο εξωτερικό και σε ομογενείς/συλλόγους ομογενών, ατόμων δηλαδή που είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας, διαφορετικής από την χώρα καταγωγής τους. Καθώς η παγκοσμιοποίηση σε χρηματοπιστωτικά, πολιτιστικά και βιομηχανικά επίπεδα είναι μέρα με την μέρα εντονότερη, η διαρκής μετακίνηση πληθυσμών είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Πολλές φορές όμως η επικοινωνία ομοεθνών που ζουν σε μια χώρα/πόλη διαφορετική από εκείνη της καταγωγής τους, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Η ιδέα του “Leaving Abroad” αφορά την εμπλοκή αυτών των πληθυσμών και την αλληλεπίδραση τους σε ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον, που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών του προσφέροντας ενός-προς-ένα, ενός-προς-πολλούς και πολλών-προς-πολλούς επικοινωνία. Κατά την συγγραφή της εργασίας επιχειρήθηκε μια πολύπλευρη προσέγγιση και περιγραφή της ιδέας, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες, οι απειλές και οι δυνατότητες της αγοράς αλλά και η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική επισκόπηση της φιλοσοφίας, και του στόχου της καθώς και προσδιοριστήκαν τα απαιτούμενα βήματα καθιέρωσης της ως μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Τέλος υλοποιήθηκε το πρωτότυπο της εφαρμογής (Mock up).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κοινωνικό Δίκτυο
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ανάλυση SWOT
Επιχειρηματικός Καμβάς
Ανάλυση Και Σχεδιασμός
Πρωτότυπο
Κοινωνικά δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.