Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών προσωπικού αλυσίδας super-market

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών προσωπικού αλυσίδας super-market

Xhafa, Rovena H.

Εισαγωγή: Ο ρόλος της υγιεινής διατροφής και της τακτικής σωματικής δραστηριότητας στη διατήρηση της υγείας και στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στις μέρες μας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών και η εκτίμηση των αντιλήψεων σχετικά με τη διατροφή του προσωπικού της αλυσίδας super-market «ΑΒ Βασιλόπουλος». Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 7068 ενήλικα άτομα, εργαζόμενα σε καταστήματα «ΑΒ Βασιλόπουλος». Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ) και επιπλέον ερωτήσεις για τις διατροφικές τους συνήθειες. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Αποτελέσματα: Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι το 80% των ατόμων καταναλώνει ημερησίως ή εβδομαδιαίως φρούτα, από τα οποία 50% καταναλώνουν 1 με 2 φρούτα ή φυσικούς χυμούς την ημέρα, ενώ το υπόλοιπο 30% καταναλώνουν 1 έως 3 φρούτα ή φυσικούς χυμούς εβδομαδιαίως. Επίσης 80% των συμμετεχόντων καταναλώνουν λαχανικά 1 φορά την ημέρα ή λιγότερο. Σχετικά με την κατανάλωση ψαριού, λίγο πάνω από το 40% δήλωσαν πως καταναλώνουν ψάρι 1 φορά την εβδομάδα, ενώ 10% δήλωσαν ότι καταναλώνουν ψάρι 2 φορές την εβδομάδα. Περίπου 35% καταναλώνουν ψάρι 1 έως 3 φορές το μήνα. Το 70% των συμμετεχόντων καταναλώνουν χοιρινό 1 φορά την εβδομάδα ή λιγότερο. Τέλος, τα 2/3 του δείγματος πιστεύουν πως ακολουθούν μια σωστή διατροφή. Συμπεράσματα: Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ψαριού από το προσωπικό της εταιρίας είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη για μια Μεσογειακή διατροφή. Παρόλα αυτά οι συμμετέχοντες δήλωσαν θετικοί απέναντι στην ενημέρωση για μια σωστή διατροφή και έτσι προτείνονται κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής διατροφής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σουπερμάρκετ - Ελλάδα
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
διατροφικές συνήθειες, ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ), Μεσογειακή διατροφή, δυτικό πρότυπο διατροφής, προσωπικό super-market

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.