Σύσταση κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων για τις οδικές συγκοινωνίες τις Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Σύσταση κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων για τις οδικές συγκοινωνίες τις Αθήνας

Λεβέντης, Νικόλαος Ε.

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την σύσταση ενός αστικού κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) που θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση & λειτουργικότητα του ανεφοδιασμού & συντήρησης του στόλου των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Στόχος είναι με την χρήση θεωριών της εφοδιαστικής επιστήμης, των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και άλλων πρακτικών, να τεκμηριωθεί η σύσταση ενός τέτοιου κέντρου και να βρεθεί ένας προτεινόμενος χώρος. Πιο συγκεκριμένα τα πολεοδομικά προβλήματα που υφίστανται στα αστικά κέντρα (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη χώρων στάθμευσης & ελεύθερων χώρων) δυσκολεύουν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα της μεταφοράς των αγαθών αλλά και την χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων. Επομένως μελετώντας τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές και εφαρμόζοντας γεωγραφικές τεχνικές ανάλυσης, θα γίνει προσπάθεια εύρεσης μίας λύσης που θα βελτιστοποιεί τον εφοδιασμό των οδικών συγκοινωνιών. Ευρήματα αποτελούν μία ανοικοδόμητη έκταση εντός του πολεοδομικού σχεδίου Ελαιώνα καθώς και η δρομολόγηση της μεταφοράς από το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά μέχρι το προτεινόμενο κέντρο ενοποίησης εμπορευμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αστικές μεταφορές - Ελλάδα
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Εφοδιαστική
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Εφοδιαστική, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές, Αστικό Κέντρο Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ), Στρατηγικός σχεδιασμός & Οργάνωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.