Χωρική κατανομή ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο με βάση τα δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Χωρική κατανομή ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο με βάση τα δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

Κασσάρα, Σπυριδούλα Κ.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία χαρτών και η χαρτογράφηση της κατανομής της ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο και η ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται από παρατηρήσεις 20 ετών (1981 - 2000) σε 44 μετεωρολογικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Αφορούν διάφορες μεταβλητές που προσδιορίζουν την ηλιοφάνεια μιας περιοχής. Η δημιουργία των κλιματικών χαρτών που περιλαμβάνονται έγινε με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα του λογισμικού πακέτου ArcGIS. Στο περιβάλλον ArcMap έγινε η επιλογή της κατάλληλης χαρτογραφικής απόδοσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε μελέτη της συσχέτισης μεταξύ γεωφυσικών παραμέτρων (υψόμετρο, κλίση, προσανατολισμός και γεωγραφικό πλάτος) που αντιστοιχούν στο γεωγραφικό σημείο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα μετεωρολογικά δεδομένα όπου έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία προέκυψαν ετήσιοι και εποχιακοί χάρτες ηλιοφάνειας. Τα παραγόμενα δημιουργήθηκαν σε χαρτί Α3 και σε κλίμακα 1:3.000.000, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλιοφάνεια
υψόμετρο
προσανατολισμός
κλίση
παλινδρόμηση
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογία - Επεξεργασία δεδομένων
Μετεωρολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.