Χωρική κατανομή ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο με βάση τα δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Χωρική κατανομή ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο με βάση τα δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

Κασσάρα, Σπυριδούλα Κ.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία χαρτών και η χαρτογράφηση της κατανομής της ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο και η ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται από παρατηρήσεις 20 ετών (1981 - 2000) σε 44 μετεωρολογικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Αφορούν διάφορες μεταβλητές που προσδιορίζουν την ηλιοφάνεια μιας περιοχής. Η δημιουργία των κλιματικών χαρτών που περιλαμβάνονται έγινε με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα του λογισμικού πακέτου ArcGIS. Στο περιβάλλον ArcMap έγινε η επιλογή της κατάλληλης χαρτογραφικής απόδοσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε μελέτη της συσχέτισης μεταξύ γεωφυσικών παραμέτρων (υψόμετρο, κλίση, προσανατολισμός και γεωγραφικό πλάτος) που αντιστοιχούν στο γεωγραφικό σημείο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα μετεωρολογικά δεδομένα όπου έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία προέκυψαν ετήσιοι και εποχιακοί χάρτες ηλιοφάνειας. Τα παραγόμενα δημιουργήθηκαν σε χαρτί Α3 και σε κλίμακα 1:3.000.000, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλιοφάνεια
υψόμετρο
προσανατολισμός
κλίση
παλινδρόμηση
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογία - Επεξεργασία δεδομένων
Μετεωρολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)