Αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών: εφαρμογή δυναμικής αξιολόγησης σε μαθητές δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών: εφαρμογή δυναμικής αξιολόγησης σε μαθητές δημοτικού

Χασάμπαλη, Αθηνά Ι.
Υφαντής, Λάμπρος Η.

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία χωρίστηκε σε δυο επιμέρους έρευνες, ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού και του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης και η έμμεση επίδραση τους στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό αλλά και στο λεκτικό δημιουργικό δυναμικό και στο γραφικό - καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό αντίστοιχα, μαθητών Γ', Δ' και ΣΤ' δημοτικού. To δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες : α) την ομάδα παρέμβασης και β) την ομάδα ελέγχου. Στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν : α) η δοκιμασία EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού και λεκτικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και β) η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού σύμφωνα με τη δομή του EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Η μαθηματική επίδοση προσδιορίστηκε από την περιγραφή των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων. Στην ομάδα παρέμβασης πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις αρχές της δυναμικής αξιολόγησης μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού - καλλιτεχνικού και λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όσο και την έμμεση επίδραση τους στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό αλλά και στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό και λεκτικό δημιουργικό δυναμικό αντίστοιχα. Επιπροσθέτως έδειξαν τη θετική συσχέτιση του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης και του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης τη θετική συσχέτιση του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης και του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
δημιουργικό δυναμικό
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
Εκπαίδευση
ικανότητα
διαμεσολάβηση
δυναμική αξιολόγηση
Στοιχειώδης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.