Αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών: εφαρμογή δυναμικής αξιολόγησης σε μαθητές δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών: εφαρμογή δυναμικής αξιολόγησης σε μαθητές δημοτικού

Χασάμπαλη, Αθηνά Ι.
Υφαντής, Λάμπρος Η.

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία χωρίστηκε σε δυο επιμέρους έρευνες, ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού και του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης και η έμμεση επίδραση τους στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό αλλά και στο λεκτικό δημιουργικό δυναμικό και στο γραφικό - καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό αντίστοιχα, μαθητών Γ', Δ' και ΣΤ' δημοτικού. To δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες : α) την ομάδα παρέμβασης και β) την ομάδα ελέγχου. Στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν : α) η δοκιμασία EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού και λεκτικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και β) η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού σύμφωνα με τη δομή του EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Η μαθηματική επίδοση προσδιορίστηκε από την περιγραφή των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων. Στην ομάδα παρέμβασης πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις αρχές της δυναμικής αξιολόγησης μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού - καλλιτεχνικού και λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όσο και την έμμεση επίδραση τους στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό αλλά και στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό και λεκτικό δημιουργικό δυναμικό αντίστοιχα. Επιπροσθέτως έδειξαν τη θετική συσχέτιση του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης και του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης τη θετική συσχέτιση του λεκτικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης και του γραφικού - καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
δημιουργικό δυναμικό
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
Εκπαίδευση
ικανότητα
διαμεσολάβηση
δυναμική αξιολόγηση
Στοιχειώδης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)