Παρακολούθηση ρηξιγενούς ζώνης στο Ρίο-Πάτρα χρησιμοποιώντας διαχρονική συμβολομετρία ραντάρ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Rio-Patra fault zone monitoring using multi-temporal DInSAR techniques
Παρακολούθηση ρηξιγενούς ζώνης στο Ρίο-Πάτρα χρησιμοποιώντας διαχρονική συμβολομετρία ραντάρ

Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σ.

Το θέμα αυτής της μελέτης είναι η παρακολούθηση της ζώνης ρηγμάτων στην περιοχή Πάτρα-Ρίο από το 1993 έως το 2017. Χρησιμοποιώντας διαχρονική συμβολομετρία (DInSAR), η μετατόπιση εδάφους ή κτιρίων γίνεται μετρήσιμη. / Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η μελέτη πιθανών γεωλογικών κινδύνων σε κοντά στην πόλη της Πάτρας. Με τη χρήση του διαχρονικού συστήματος DInSAR,οι μετατοπίσεις και η ταχύτητα τεκτονικών τεμαχών τα τελευταία 25 χρόνια έχουν παρατηρηθεί. Η μελέτη παλαιότερων τεκτονικών κινήσεων μπορεί να βοηθήσει τον δήμο να αξιολογήσει τους κινδύνους που είναι εγγενής στην τεκτονική της περιοχής για κτίρια όπως το τοπικό νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ή ακόμα και τα σπίτια των κατοίκων. Προκειμένου να μελετηθεί η επιφανειακή κίνηση των 25 συνεχόμενων χρόνων, χρησιμοποιήθηκαν σύνολα δεδομένων, καθένα από τα οποία κάλυπτε διαφορετική χρονική περίοδο. Από φθίνουσες και ανερχόμενες δορυφορικές τροχιές, παρέχοντας διαφορετικές γεωμετρίες προβολής οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την πλήρη κατανόηση της μετατόπισης εδάφους. Λεπτομερέστερα, η περίοδος από το 1993 έως το 1999 καλύπτεται από τους δορυφόρους ERS-1 και ERS-2, τα έτη 2003 έως 2010 καταγράφηκαν από το δορυφόρο Envisat-1, κατά τη διάρκεια του 2010 έως το 2012 ο TerraSAR-X συλλέγει δεδομένα και τα τελευταία χρόνια από το 2015 έως το 2017, η παρατήρηση έγινε από τους δορυφόρους Sentinel-1A και Sentinel-1B. Η διαχρονική ανάλυση έχει επιτευχθεί μέσω του λογισμικού Gamma Remote Sensing. Αλγόριθμοι SVD και PSI έχουν χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έχει γίνει με βάση τη γνωστή τοπική γεωλογία και γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθώς και με τις συνεχείς παρατηρήσεις GNSS της περιοχής. Στα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, αποδεικνύεται ότι οι πόλεις της Πάτρας και του Ρίου εδρεύουν σε περιοχές με ενεργή τεκτονική. Κίνηση εδάφους έχει καταγραφεί σε όλα τα έτη που μελετήθηκαν τόσο σε κανονικά ρήγματα, όσο και σε ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συμβολομετρία SAR
SAR συμβολομετρία
εδαφική κίνηση
Εδαφική υποβάθμιση
Γεωλογία - Ελλάδα
ενεργή τεκτονική
οριζόντια ολίσθηση
Πάτρα-Ρίο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)