Σχεδιασμός και ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών σε έξυπνες πόλεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών σε έξυπνες πόλεις

Ρομποτή, Ευσταθία Γ.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά και τις τεχνολογίες IoT και Smart Cities καθώς το IoT γίνεται μέρος μιας έξυπνης πόλης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το Logistics and Intelligent Transportation System (ITS), καθώς οι έξυπνες πόλεις χρειάζονται έξυπνες μεταφορικές υπηρεσίες. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξηγούμε τη σημασία της εφοδιαστικής και των μεγάλων δεδομένων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταλήγουμε ότι σε ορισμένες ειδικές απαιτήσεις που αποκάλυψαν πολυάριθμους τομείς ότι η πιθανή μεγάλη συμβολή και εφαρμογή δεδομένων θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά το κόστος και την εξυπηρέτηση των πελατών. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε γενικές τεχνικές και αλγόριθμους εξόρυξης κειμένων, ταξινόμησης κειμένου και ομαδοποίησης κειμένων, όπως στο Κεφάλαιο 5, με βάση τις τεχνικές εξόρυξης κειμένου και σημασίας, προσδιορίζουμε τα προβλήματα των χρηστών που σχετίζονται με τη διαδικασία εφοδιαστικής, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων των κοινωνικών μέσων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
εξόρυξη κειμένου
Έξυπνα συστήματα ελέγχου
Έξυπνες πόλεις
Τηλεματική
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.