Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Χωρική ανάλυση εγκληματικότητας στην Ευρώπη
Spatial analysis of crime in Europe

Τσιώπα, Άρτεμις Φ.

Η εγκληματικότητα είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα κάθε κοινωνίας, καθώς περιορίζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η χωρική ανάλυση της εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο περιφερειών (NUTS 2). Ειδικότερα, μέσω διαφόρων μεθόδων και δεικτών χωρικής ανάλυσης, θα μελετηθεί η συμβολή διαφόρων κοινωνικών παραγόντων (όπως επίπεδο εκπαίδευσης, ανεργία κ.α.) στην ένταση του φαινομένου. Τα στοιχεία για την εγκληματικότητα κάθε περιφέρειας, καθώς και για κάθε έναν από τους παράγοντες που θα μελετηθούν, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat). Η χωρική ανάλυση της εγκληματικότητας θα αναπυχθεί σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, μέσω της δημιουργίας μίας web εφαρμοργής. Η εφαρμογή αυτή θα δημιουγηθεί με τη χρήση του πακέτου Shiny της γλώσσας προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα R. Στην εφαρμογή θα είναι δυνατή η μελέτη χαρτών και διαγραμμάτων που αφορούν το θέμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εγκληματικότητα
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
εφαρμογή
Εγκληματικότητα - Ευρώπη
παλινδρόμηση
χωρική ανάλυση
Ευρώπη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.