Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Κινέττας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Κινέττας

Στεργίου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη περιλαμβάνει την παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής Κινέττας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της γεωμορφολογίας που παρατηρείται κατά μήκος της ακτογραμμής στην περιοχή αυτή κυρίως μέσω της απεικόνισης των παράκτιων γεωμορφών. Για τη συλλογή των στοιχείων έγινε κυρίως επιτόπια έρευνα και στη συνέχεια συλλογή βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπαίθρια χαρτογράφηση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση των γεωμορφών σε λεπτομερή χάρτη, συλλέχθηκαν παρατηρήσεις για κάθε μια από τις γεωμορφές και φωτογραφήθηκαν. Αρχικά, με βάση τα δεδομένα των απογραφών που πραγματοποιήθηκαν από το 1961 μέχρι το 2001 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού ανά διαμέρισμα στο δήμο Μεγαρέων, όπου και υπάγεται διοικητικά η περιοχή μελέτης ενώ δίνονται στιχεία για την οικιστική ανάπτυξη στη περιοχή. Στη συνέχεια μελετήθηκε το κλίμα της περιοχής. Τα κλιματικά στοιχεία που αναλύθηκαν ήταν η βροχόπτωση και η θερμοκρασία του αέρα. Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η περιγραφή των κλιματικών αυτών στοιχείων θεωρήθηκε απαραίτητη στα πλαίσια της γεωμορφολογικής μελέτης.Κρίθηκε αναγκαία η περιγραφή της μεθοδολογίας.Τέλος, αναλύθηκαν κοκκομετρικά δείγματα ιζήματος με σκοπό την σκιαγράφηση του ιζηματολογικού καθεστώτος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κινέτα
Γεωλογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κινέτα
Geomorphology - Greece - Attica (Nome) - Kineta
Geology - Greece - Attica (Nome) - Kineta

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.