Μετασχηματιστική ηγεσία στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Transformational leadership in Greek primary education
Μετασχηματιστική ηγεσία στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βερτόπουλος, Αριστείδης Μ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στον χώρο της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας ως πρότυπο το μοντέλο FRL του Μπέρναρντ Μ. Μπας και με τη βοήθεια του εργαλείου MLQ5X προσπαθήσαμε να συμπεράνουμε ποια είναι τα ηγετικά στυλ που χρησιμοποιούν διευθυντές στα Ελληνικά Σχολεία. Για λόγους χρησιμότητας, τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε δασκάλους και δασκάλες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αξιολόγησαν το ηγετικό στυλ των διευθυντών τους. Με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS 20, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις αποτελεσμάτων καθώς και διερευνητική παραγοντική ανάλυση με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την αξιοπιστία και την συνοχή του ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη δύο παραγόντων που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ηγετικών στυλ. Ένας από τους παράγοντες περιέχει και όλα τα συστατικά της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας δείχνοντας ότι οι Διευθυντές χρησιμοποιούν πρακτικές της σε έναν μέτριο προς ικανοποιητικό βαθμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
ηγέτης
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
Ηγεσία
μετασχηματιστική ηγεσία
ελπίδα
κίνητρα
Εκπαιδευτική ηγεσία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.