Μετασχηματιστική ηγεσία στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Transformational leadership in Greek primary education
Μετασχηματιστική ηγεσία στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βερτόπουλος, Αριστείδης Μ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στον χώρο της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας ως πρότυπο το μοντέλο FRL του Μπέρναρντ Μ. Μπας και με τη βοήθεια του εργαλείου MLQ5X προσπαθήσαμε να συμπεράνουμε ποια είναι τα ηγετικά στυλ που χρησιμοποιούν διευθυντές στα Ελληνικά Σχολεία. Για λόγους χρησιμότητας, τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε δασκάλους και δασκάλες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αξιολόγησαν το ηγετικό στυλ των διευθυντών τους. Με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS 20, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις αποτελεσμάτων καθώς και διερευνητική παραγοντική ανάλυση με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την αξιοπιστία και την συνοχή του ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη δύο παραγόντων που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ηγετικών στυλ. Ένας από τους παράγοντες περιέχει και όλα τα συστατικά της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας δείχνοντας ότι οι Διευθυντές χρησιμοποιούν πρακτικές της σε έναν μέτριο προς ικανοποιητικό βαθμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
ηγέτης
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
Ηγεσία
μετασχηματιστική ηγεσία
ελπίδα
κίνητρα
Εκπαιδευτική ηγεσία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)